OEM-trolleysystemen - voor afvullijnen met hoge capaciteit

Afvulsystemen voor nieuwe en bestaande afvullijnen

Afvulsystemen voor nieuwe en bestaande afvullijnen

Contact opnemen


Telefoon: +32 (0) 9 225 94 57

Fax: +32 (0) 9 233 06 49

Contact

Overview

OEM-trolley met peristaltische afvulstations

De op een trolley gemonteerde afvulsystemen van Flexicon zijn ideaal voor bestaande afvullijnen waarvan de zuigerpompen vervangen moeten worden. De trolleyontwerpen zijn verkrijgbaar voor 2 tot 16 afvulstations met een hoofdcontroller die in de trolley ingebouwd kan worden of op het regelpaneel van de hoofdmanchine kan worden gemonteerd.

Profiteer van een snel validatieproces en van een optimale capaciteit zonder tijdrovende stops vanwege spetters, opschuiming of lekkages in het flestraject. Dure overvulling en een langdradige reinigingsvalidatie zijn geëlimineerd en leveren dus extra besparingen op.

  • Contact opnemen

    Telefoon: +32 (0) 9 225 94 57

    Fax: +32 (0) 9 233 06 49

    Contact