Безопасно боравене с продукти за минната индустрия

Естеството на абразивите, течностите с високо съдържание на твърди вещества и високата консумация на вода са предизвикателство за обикновените помпи, използвани в минните операции. Помпите с маркуч предоставят значителни предимства за безопасното боравене с трудни продукти чрез:

Прехвърлянето на продукт с високо съдържание на твърди вещества и силна киселинност създава проблеми за мембранните, центробежните и други типове помпи. Продуктът влиза в контакт с работните части на помпата, увеличава задачите по рутинната поддръжка и скъсява живота на помпата. Уникалната конструкция на нашата гама помпи с маркуч за тежко натоварване преодолява тези предизвикателства. Маркучът е единствената част на помпата, която влиза в контакт с продукта. С това значително по-ниските изисквания към поддръжката и увеличаването на надеждността и дълговечността намаляват общата цена на собствеността.  Консумацията на вода на нашите помпи е изключително ниска поради възможността за боравене с шламове с до 80% съдържание на твърди вещества. 

Нашите помпи са самозаливащи се и могат да работят на сухо неопределено време без необходимост от защита. Те предлагат акуратно и надеждно дозиране с точност до ±1% през целия експлоатационен живот на помпата. 

  • Открийте продукти

  • Открийте местен контакт

  • помощ и съвет

    За помощ и съвет моля свържете с нас на:

    1103 Budapest, Kőér utca 2./A.

    +36 1 445 32 58