Procesní zařízení v průmyslu těžby nerostných surovin

Průmysl těžby a zpracování nerostných surovin nese do budoucna významnou odpovědnost za péči o životní prostředí. Naším úkolem je prostřednictvím chytrých, udržitelných a efektivních technologií zajistit dlouhou životnost vašich provozů, od různých metod těžby rudy až po drcení kovů a zpracování odpadních kalů. 

Pro zajištění environmentální a provozní bezpečnosti vašich těžebních provozů je nezbytné, aby vaše zpracovatelská zařízení byla zkonstruována s co nejnižšími tolerancemi. Naše zařízení byla vyvinuta tak, aby poskytovala přesnost napříč nejrůznějšími aplikacemi zpracování nerostných surovin.

Naše technologie jsou robustní, škálovatelné a rozmanité a poskytují řešení pro nejrůznější aplikace těžby drahých kovů. Prostřednictvím naší peristaltické technologie zajišťujeme přesné dávkování chemikálií v kritických fázích získávání, jako je flotace. V náročnějších aplikacích, jako je čerpání abrazivního kalu a kaše, přinášíme úsporu vody u všech vašich čerpacích zařízení pro vysokou zátěž.

Naše řešení

Povaha čerpání abrazivních kapalin, kapalin s vysokým obsahem pevných látek a čerpání chemikálií je výzvou pro konvenční čerpadla v mnoha provozech povrchové těžby. Peristaltická čerpadla přinášejí významné výhody pro bezpečné čerpání abrazivních kalů a obtížně čerpatelných kapalin v procesech těžby nerostných surovin, jako je odvodňování a loužení hald.

Přenos produktu s obsahem pevných látek 40–80 % nebo se silnou kyselostí způsobuje problémy u membránových, odstředivých a dalších typů čerpadel. Jediným dílem podléhajícím opotřebení u peristaltického čerpadla je hadice, kterou lze rychle vyměnit přímo na místě bez nutnosti speciálních nástrojů.

Unikátní konstrukce našich robustních procesních čerpadel pro těžbu překonává výzvy spojené se zahuštěným spodním výtokem, přívodem filtru koncentrátu, čerpáním odpadních kalů a dávkováním chemikálií, čímž se výrazně snižují požadavky na údržbu, a tím i celkové náklady na vlastnictví.

 • Hadicová čerpadla Bredel

  Hadicová čerpadla Bredel

  Čerpadla Bredel nabízejí maximální spolehlivost a nejnižší nároky na údržbu v náročných aplikacích s vysokým průtokem a šetří čas a peníze.

 • Dávkovací čerpadla chemikálií Qdos

  Dávkovací čerpadla chemikálií Qdos

  Eliminace pomocných zařízení při zachování přesného, lineárního a opakovatelného měření procesních podmínek

 • Procesní čerpadla pro průmyslové aplikace

  Procesní čerpadla pro průmyslové aplikace

  Čtyři možnosti pohonu, barevný displej a intuitivní struktura nabídek poskytují vizuální indikaci stavu a minimální nutnost stisknutí kláves.

 • Najít produkt

 • Najít místní kontakt

 • Nápověda a rada

  Pro pomoc nebo radu nás kontaktujte na:

  Prodejní podporu 

  Globální ústředí

  • Telefon +420 731 552 250 


  +420 731 552 250