Bredel-slangepumper

Bredel-slangepumper

Bredel-slangepumper

Sikre oppetid 24/7

Bredel høytytende slangepumper håndterer slipende slam samt deigaktige og tyktflytende masser med 100 % volumetrisk nøyaktighet. I motsetning til membranpumper, loberotorpumper og positive fortrengningspumper er det ingen bevegelige deler som kommer i kontakt med produktet, og det er ingen mekaniske pakninger. Det pumpede materialet flyter utelukkende gjennom en langlivet slange, dermed forhindres det at operatøren kommer i kontakt med kjemikalier, bunnfall eller slam. Hver Bredel-slange er maskinelt presisjonsbehandlet for å sikre gjennomløpsstabilitet og pumpeytelse i tøffe væskehåndteringsapplikasjoner.

Det kan nås gjennomløpshastigheter på opptil 108 kubikkmeter/time ved 16 bar, og våre industrielle pumper kan overføre opptil 80 % faste stoffer i suspensjon. Til forskjell fra mange andre pumpetyper er strømningen på ingen måte avhengig av forhold i suging og utløp. Tunglastlagre inne i pumperotoren og en unik buffersone beskytter girkassen mot overlast og forurensning. Det er kun Bredel industrielle slangepumper som har dette nivået av ingeniørekspertise på drivverkene sine.

Et enkelt slangeskift tar bare noen få minutter og kan utføres på stedet, uten at du trenger spesialverktøy eller spesialopplært personell. Dette lavkost-vedlikeholdet er enda en grunn for at et økende antall produsenter og avfallsstasjoner tar i bruk Bredel-pumper for å redusere driftskostnadene sine.

 • Bredel-slangepumper

  Bredel-slangepumper

  Opptil 108 kubikkmeter/time ved 16 bar, dobbel pumpedriftstid i tøffe overføringsapplikasjoner, sugeevne opptil 9,14 m, tørrkjøring og reversibel, gjør hjelpeutstyr overflødig

 • APEX slangepumper

  APEX slangepumper

  Opptil 6200 l/t, 8 bar, dosering, måling, overføring, optimert for prosesskontinuitet, utviklet for et mer konkurransedyktig forhold mellom pris og ytelse

 • Presisjonsfremstilte slangeelementer

  Presisjonsfremstilte slangeelementer

  Valg av slanger for kompatibilitet med praktisk talt alle typer væsker, presisjonsfremstilt for nøyaktig, repeterbar ytelse, produsert for optimal levetid og maksimal pumpedriftstid

 • Eksempelstudier på applikasjon

  Eksempelstudier på applikasjon

  Suksesshistorier om applikasjoner med industrielle Bredel- og APEX-slangepumper

 • Bredel prøvepakker av immersjonsslangemateriale

  Bredel prøvepakker av immersjonsslangemateriale
 • Bredel TCO-kalkulator

  Bredel TCO-kalkulator
 • Finn et produkt

 • Finn en lokal kontakt

 • Hjelp og veiledning

  For hjelp eller veiledning kan du kontakte oss på: