Prosesseringsutstyr for gruvebransjen

Morgendagens gruvedrift og mineralsk prosessindustri har et betydelig ansvar for å ta vare på miljøet. Gjennom hele prosessen, fra malmutvinning, metallknusing og til slagghåndtering, er det vår plikt å tilby langvarige løsninger for dine oppgaver med smart, bærekraftig og effektiv teknologi. 

For å oppnå høyeste sikkerhet for miljøet og for arbeidet i gruven er det helt avgjørende at ditt prosesseringsutstyr er konstruert for de fineste toleranser. Vårt utstyr er utviklet for å gi nøyaktighet på tvers av alle mineralske prosessapplikasjoner.

Våre teknologier er robuste, skalerbare og allsidige, og tilbyr løsninger på tvers av alle gruveapplikasjoner innen edelmetaller. Med vår peristaltiske teknologi tilbyr vi nøyaktig kjemikaliedosering ved avgjørende utvinningsstadier, som flotasjon. I grovere tunglastapplikasjoner—som ved overføring av slipende slagg og bunnfall—leverer vi vannbesparelser gjennom hele det tunglastpumpende utstyrer ditt.

Vår løsning

Pumping av slipende materialer med høyt kjemisk eller tørrstoffinnhold er en utfordring for vanlige pumper i mange daggruver. Peristaltiske pumper leverer betydelige fordeler for sikker pumping av slipende slagg og vanskelige væsker i mineralutvinningsprosesser, som utvasking og drenering.

Overføring av produkt med et innhold av tørrstoff på 40-80 %, eller høyt syrenivå, øker problemene for membran-, sentrifugal- og andre pumpetyper. Den eneste slitasjedelen i en peristaltisk pumpe er slangen eller røret, som raskt kan skiftes på stedet, uten behov for spesialverktøy.

Våre grove prosesspumper er unikt konstruert for gruvedrift og takler utfordringene med fortykkede slaggmasser, konsentratmating av filteret, overføring av slagg og kjemisk måling, kutter vedlikeholdskravene og senker dermed de totale driftskostnadene.

  • Finn et produkt

  • Finn en lokal kontakt

  • Hjelp og veiledning

    For hjelp eller veiledning kan du kontakte oss på: