Przewody Bredel

Elementy przewodowe Bredel

Elementy przewodowe Bredel

Skontaktuj się z nami


Aby zamówić ten produkt, skontaktuj się z nami:

+48 (0) 22 853 04 53

Fax: +48 (0)22 853 04 54

Możesz przesłać nam wiadomość e-mail lub znaleźć najbliższego dystrybutora

Overview

Z przyjemnością przedstawiamy nasze nowe pakiety próbek materiałów węży pomp Bredel i APEX przeznaczonych do testów zanurzeniowych.

Zamów je dla siebie u nasDzięki precyzyjnej obróbce maszynowej firma Bredel może zapewnić wymagane tolerancje oraz doskonałą kompresję przewodów.

Zastosowane oryginalne przewody Bredel mają wpływ na trwałość eksploatacyjną oraz wydajność pomp. 

Główne cechy elementów przewodowych Bredel:

Naturalnego kauczuku (NR) Endurance

Elementy przewodowe mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu odpowiedniej wydajności, trwałości i sprawności pompy. Wzmacniane kompozytowe przewody Bredel zostały wyprodukowane z wysokiej jakości wzbogacanego kauczuku, posiadają cztery niezależne warstwy oplotu nylonowego oraz zostały wykończone w procesie precyzyjnej obróbki maszynowej. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna są wytłaczane a następnie, po wykonaniu przewodu, obrabiane maszynowo w celu zapewnienia zgodności z krytycznymi wymiarami tolerancji.

Doskonała 100% kompresja pozwala wyeliminować efekt ślizgania, który może uszkadzać produkty wrażliwe na działanie sił ścinających oraz pogarszać dokładność dozowania.

Główne cechy elementów przewodowych Bredel:

Natural rubber

Najwyższy poziom odporności na ścieranie. Ogólna odporność na działanie rozcieńczonych kwasów i alkoholi.

Pełne informacje na temat zgodności chemicznej znajdują się w przewodniku interaktywnymchemicznej zgodności

Informacje na temat chemicznej zgodności transportowanej cieczy z materiałem przewodu znajdują się w przewodniku, który można tutaj pobrać.

APEX NR

Elementy przewodowe mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu odpowiedniej wydajności, trwałości i sprawności pompy. Wzmacniane kompozytowe przewody Bredel zostały wyprodukowane z wysokiej jakości wzbogacanego kauczuku, posiadają cztery niezależne warstwy oplotu nylonowego oraz zostały wykończone w procesie precyzyjnej obróbki maszynowej. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna są wytłaczane a następnie, po wykonaniu przewodu, obrabiane maszynowo w celu zapewnienia zgodności z krytycznymi wymiarami tolerancji.

Doskonała 100% kompresja pozwala wyeliminować efekt ślizgania, który może uszkadzać produkty wrażliwe na działanie sił ścinających oraz pogarszać dokładność dozowania.

Główne cechy elementów przewodowych Bredel:

Najwyższy poziom odporności na ścieranie. Ogólna odporność na działanie rozcieńczonych kwasów i alkoholi.

APEX hose NR 100px

Pełne informacje na temat zgodności chemicznej znajdują się w przewodniku interaktywnymchemicznej zgodności

Informacje na temat chemicznej zgodności transportowanej cieczy z materiałem przewodu znajdują się w przewodniku, który można tutaj pobrać.

Buna N (NBR)

Elementy przewodowe mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu odpowiedniej wydajności, trwałości i sprawności pompy. Wzmacniane kompozytowe przewody Bredel zostały wyprodukowane z wysokiej jakości wzbogacanego kauczuku, posiadają cztery niezależne warstwy oplotu nylonowego oraz zostały wykończone w procesie precyzyjnej obróbki maszynowej. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna są wytłaczane a następnie, po wykonaniu przewodu, obrabiane maszynowo w celu zapewnienia zgodności z krytycznymi wymiarami tolerancji.

Doskonała 100% kompresja pozwala wyeliminować efekt ślizgania, który może uszkadzać produkty wrażliwe na działanie sił ścinających oraz pogarszać dokładność dozowania.

Główne cechy elementów przewodowych Bredel:

Odporność na działanie olejów, alkaliów i detergentów.

Buna N

Pełne informacje na temat zgodności chemicznej znajdują się w przewodniku interaktywnymchemicznej zgodności

Informacje na temat chemicznej zgodności transportowanej cieczy z materiałem przewodu znajdują się w przewodniku, który można tutaj pobrać.

APEX NBR

Elementy przewodowe mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu odpowiedniej wydajności, trwałości i sprawności pompy. Wzmacniane kompozytowe przewody APEX zostały wyprodukowane z wysokiej jakości wzbogacanego kauczuku, posiadają kilka niezależnych warstw oplotu nylonowego oraz zostały wykończone w procesie precyzyjnej obróbki maszynowej. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna są wytłaczane a następnie, po wykonaniu przewodu, obrabiane maszynowo w celu zapewnienia zgodności z krytycznymi wymiarami tolerancji.

Doskonała 100% kompresja pozwala wyeliminować efekt ślizgania, który może uszkadzać produkty wrażliwe na działanie sił ścinających oraz pogarszać dokładność dozowania.

Główne cechy elementów przewodowych Bredel APEX:

Odporność na działanie olejów, alkaliów i detergentów.

i-apexhose-10NBR-100px

Pełne informacje na temat zgodności chemicznej znajdują się w przewodniku interaktywnymchemicznej zgodności

Informacje na temat chemicznej zgodności transportowanej cieczy z materiałem przewodu znajdują się w przewodniku, który można tutaj pobrać.

EPDM

Elementy przewodowe mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu odpowiedniej wydajności, trwałości i sprawności pompy. Wzmacniane kompozytowe przewody Bredel zostały wyprodukowane z wysokiej jakości wzbogacanego kauczuku, posiadają cztery niezależne warstwy oplotu nylonowego oraz zostały wykończone w procesie precyzyjnej obróbki maszynowej. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna są wytłaczane a następnie, po wykonaniu przewodu, obrabiane maszynowo w celu zapewnienia zgodności z krytycznymi wymiarami tolerancji.

Doskonała 100% kompresja pozwala wyeliminować efekt ślizgania, który może uszkadzać produkty wrażliwe na działanie sił ścinających oraz pogarszać dokładność dozowania.

Główne cechy elementów przewodowych Bredel:

EPDM

Doskonała odporność chemiczna, w szczególności na działanie ketonów, alkoholi i stężonych kwasów.

 

Pełne informacje na temat zgodności chemicznej znajdują się w przewodniku interaktywnymchemicznej zgodności

Informacje na temat chemicznej zgodności transportowanej cieczy z materiałem przewodu znajdują się w przewodniku, który można tutaj pobrać.

APEX EPDM

Elementy przewodowe mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu odpowiedniej wydajności, trwałości i sprawności pompy. Wzmacniane kompozytowe przewody APEX zostały wyprodukowane z wysokiej jakości wzbogacanego kauczuku, posiadają kilka niezależnych warstw oplotu nylonowego oraz zostały wykończone w procesie precyzyjnej obróbki maszynowej. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna są wytłaczane a następnie, po wykonaniu przewodu, obrabiane maszynowo w celu zapewnienia zgodności z krytycznymi wymiarami tolerancji. Przewody APEX EPDM są dostępne wyłącznie dla pomp APEX 10/15/20.

Doskonała 100% kompresja pozwala wyeliminować efekt ślizgania, który może uszkadzać produkty wrażliwe na działanie sił ścinających oraz pogarszać dokładność dozowania.

Główne cechy elementów przewodowych Bredel APEX:

 

APEX EPDM hose

Doskonała odporność chemiczna, w szczególności na działanie ketonów, alkoholi i stężonych kwasów.

Pełne informacje na temat zgodności chemicznej znajdują się w przewodniku interaktywnymchemicznej zgodności

Informacje na temat chemicznej zgodności transportowanej cieczy z materiałem przewodu znajdują się w przewodniku, który można tutaj pobrać.

CSM

Przewód jest elementem krytycznym dla wydajności, trwałości i wydajności pompy. Kompozytowe, wzmacniane przewody Bredel są wykonane z wysokiej jakości odpowiednio przygotowanej gumy, wzmocnionej czterema indywidualnymi warstwami plecionego nylonu, na koniec starannie wykończonej maszynowo. Warstwy zewnętrzne i wewnętrzne są wytłaczane, następnie obrabiane maszynowo w celu zachowania krytycznych tolerancji.

Perfekcyjna, 100-procentowa kompresja eliminuje poślizg, który mógłby zniszczyć produkty wrażliwe na mieszanie i zmniejszyć dokładność dozowania.

Kluczowe cechy elementów przewodów Bredel:

Hypalon

Doskonała odporność na produkty silnie utleniające i stężone kwasy oraz zasady.

Pełne informacje na temat zgodności chemicznej znajdują się w przewodniku interaktywnymchemicznej zgodności

Informacje na temat chemicznej zgodności transportowanej cieczy z materiałem przewodu znajdują się w przewodniku, który można tutaj pobrać.

APEX CSM

Elementy przewodowe mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu odpowiedniej wydajności, trwałości i sprawności pompy. Wzmacniane kompozytowe przewody APEX zostały wyprodukowane z wysokiej jakości wzbogacanego kauczuku, posiadają kilka niezależnych warstw oplotu nylonowego oraz zostały wykończone w procesie precyzyjnej obróbki maszynowej. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna są wytłaczane a następnie, po wykonaniu przewodu, obrabiane maszynowo w celu zapewnienia zgodności z krytycznymi wymiarami tolerancji. Przewody APEX CSM są dostępne wyłącznie dla pomp APEX 10/15/20.

Doskonała 100% kompresja pozwala wyeliminować efekt ślizgania, który może uszkadzać produkty wrażliwe na działanie sił ścinających oraz pogarszać dokładność dozowania.

Główne cechy elementów przewodowych Bredel APEX:

Wyjątkowa odporność na działanie silnych i utleniających produktów oraz skoncentrowanych kwasów i zasad.

APEX hose CSM 100px

Pełne informacje na temat zgodności chemicznej znajdują się w przewodniku interaktywnymchemicznej zgodności

Informacje na temat chemicznej zgodności transportowanej cieczy z materiałem przewodu znajdują się w przewodniku, który można tutaj pobrać.

NBR for food

Przystosowany do wielu różnych produktów spożywczych. Odporny na większość chemicznych środków czyszczących.

 • Spełnia wymogi rozporządzenia (WE) 1935/2004
 • 100% identyfikowalności i kontroli jakości na wszystkich etapach łańcucha dostaw
 • Produkcja zgodna z praktyką cGMP (WE 2023/2006)
 • Fabrycznie oczyszczony i pojedynczo pakowany
 • Zdatność do czyszczenia CIP/SIP
 • Łatwe serwisowanie
 • Maksymalna temperatura cieczy: 80°C
 • Minimalna temperatura cieczy: -10°C

Element przewodowy ma krytyczny wpływ na wydajność, trwałość i sprawność pompy. Bardzo precyzyjnie obrobione maszynowo i charakteryzujące się wysoką wytrzymałością przewody kompozytowe Bredel wykonane są z wysokiej jakości wzbogacanego kauczuku wzmocnionego kilkoma warstwami nylonowego oplotu. Wewnętrzne i zewnętrzne warstwy są wytłaczane, a po uformowaniu obrabiane w celu utrzymania kluczowych tolerancji.

Idealny docisk 100% eliminuje poślizg mogący uszkodzić produkty wrażliwe na siły ścinające i zmniejszyć dokładność odmierzania.

Główne cechy elementów przewodowych Bredel są następujące:

Pełna lista kompatybilnych materiałów znajduje się w poradniku interaktywnym Kompatybilność chemiczna  Chemical compatability

Poradnik ten można pobrać tutaj, aby ustalić kompatybilność chemiczną danej cieczy z materiałem przewodu

APEX NBR for food

Przystosowany do wielu różnych produktów spożywczych. Odporny na większość chemicznych środków czyszczących.

Element przewodowy ma krytyczny wpływ na wydajność, trwałość i sprawność pompy. Bardzo precyzyjnie obrobione maszynowo i charakteryzujące się wysoką wytrzymałością przewody kompozytowe Bredel wykonane są z wysokiej jakości wzbogacanego kauczuku wzmocnionego kilkoma warstwami nylonowego oplotu. Wewnętrzne i zewnętrzne warstwy są wytłaczane, a po uformowaniu obrabiane w celu utrzymania kluczowych tolerancji.

Idealny docisk 100% eliminuje poślizg mogący uszkodzić produkty wrażliwe na siły ścinające i zmniejszyć dokładność odmierzania.

Główne cechy elementów przewodowych Bredel są następujące:

Pełna lista kompatybilnych materiałów znajduje się w poradniku interaktywnym Kompatybilność chemiczna Chemical compatability

Poradnik ten można pobrać tutaj, aby ustalić kompatybilność chemiczną danej cieczy z materiałem przewodu

F-NBR

Elementy przewodowe mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu odpowiedniej wydajności, trwałości i sprawności pompy. Wzmacniane kompozytowe przewody Bredel zostały wyprodukowane z wysokiej jakości wzbogacanego kauczuku, posiadają nawet cztery niezależne warstwy oplotu nylonowego oraz zostały wykończone w procesie precyzyjnej obróbki maszynowej. Biała wewnętrzna warstwa może mieć kontakt z produktami spożywczymi. Zewnętrzne warstwy zostały obrobione maszynowo, aby zapewnić utrzymanie krytycznych tolerancji.

Doskonała 100% kompresja pozwala wyeliminować efekt ślizgania, który może uszkadzać produkty wrażliwe na działanie sił ścinających oraz pogarszać dokładność dozowania.

Główne cechy elementów przewodowych Bredel:

Możliwość stosowania do transportu produktów spożywczych, łącznie z olejami i tłuszczami. Zgodność z normami FDA, EC, EHEDG i 3A.

Pełne informacje na temat zgodności chemicznej znajdują się w przewodniku interaktywnymchemicznej zgodności

Informacje na temat chemicznej zgodności transportowanej cieczy z materiałem przewodu znajdują się w przewodniku, który można tutaj pobrać.

APEX F-NBR

Bredel APEX F-NBR Hose

Możliwość stosowania do transportu produktów spożywczych, łącznie z olejami i tłuszczami. Zgodność z normami EC i EHEDG. Dostępne tylko dla pomp APEX 10/15/20.

Pełne informacje na temat zgodności chemicznej znajdują się w przewodniku interaktywnymchemicznej zgodności

Informacje na temat chemicznej zgodności transportowanej cieczy z materiałem przewodu znajdują się w przewodniku, który można tutaj pobrać.

Bioprene

Elementy przewodowe mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu odpowiedniej wydajności, trwałości i sprawności pompy. Wzmacniane kompozytowe przewody Bredel zostały wyprodukowane z wysokiej jakości wzbogacanego kauczuku, posiadają cztery niezależne warstwy oplotu nylonowego oraz zostały wykończone w procesie precyzyjnej obróbki maszynowej. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna są wytłaczane a następnie, po wykonaniu przewodu, obrabiane maszynowo w celu zapewnienia zgodności z krytycznymi wymiarami tolerancji.

Doskonała 100% kompresja pozwala wyeliminować efekt ślizgania, który może uszkadzać produkty wrażliwe na działanie sił ścinających oraz pogarszać dokładność dozowania.

Główne cechy elementów przewodowych Bredel:

Zgodność z normami FDA, odporność na działanie alkoholi, kwasów oraz produktów utleniających.

Bioprene

Pełne informacje na temat zgodności chemicznej znajdują się w przewodniku interaktywnymchemicznej zgodności

Informacje na temat chemicznej zgodności transportowanej cieczy z materiałem przewodu znajdują się w przewodniku, który można tutaj pobrać.

Bezpieczeństwo materiałów

Karta charakterystyki substancji

Karta charakterystyki substancji

 • Skontaktuj się z nami

  Aby zamówić ten produkt, skontaktuj się z nami:

  +48 (0) 22 853 04 53

  Fax: +48 (0)22 853 04 54

  Możesz przesłać nam wiadomość e-mail lub znaleźć najbliższego dystrybutora