Quantum: Nowa definicja technologii pomp perystaltycznych przeznaczonych do zastosowań w biotechnologi

Quantum i technologia ReNu SU

Quantum i technologia ReNu SU

Quantum i technologia ReNu SU

Quantum i technologia ReNu SU

Quantum i technologia ReNu SU

Quantum i technologia ReNu SU

Skontaktuj się z nami


Aby zamówić ten produkt, skontaktuj się z nami:

+48 (0) 22 853 04 53

Fax: +48 (0)22 853 04 54

Możesz przesłać nam wiadomość e-mail lub znaleźć najbliższego dystrybutora

Overview

Quantum: Nowa definicja technologii pomp perystaltycznych przeznaczonych do zastosowań w biotechnologi

Tradycyjnie, pompy perystaltyczne były preferowanym rozwiązaniem stosowanym w procesach niskociśnieniowych, m.in. do podawania produktów w procesach fermentacji oraz transportu mediów. Delikatna praca perystaltyczna zapewnia niskie ścinanie, dużą precyzję oraz wyeliminowanie ryzyka skażenia krzyżowego w celu utrzymania żywotności komórek oraz ich wysokiej gęstości.

Dzięki tej wiedzy firma Watson-Marlow Fluid Technology Group zaprojektowała i stworzyła pompę Quantum, która stanowi przełom w technologii pomp perystaltycznych przeznaczonych do zastosowania w biotechnologii. 

Dzięki połączeniu wyjątkowych właściwości pompy Quantum ze sprawdzoną technologią pracy perystaltycznej i technologią ReNu SU, nowa pompa jest zdecydowanie najbardziej optymalnym produktem dla branży biotechnologicznej.

Śladowa pulsacja przy pracy z ciśnieniem 3 barów 

Niespotykana wcześniej wydajność pomp Quantum wykracza poza ograniczenia technologii perystaltycznej i pozwala uzyskać stałe ciśnienie do 3 barów z minimalną pulsacją na poziomie 0,12 bara w całym zakresie przepływu.

Wyjątkowo niski poziom sił ścinających 

Pompa Quantum, w której zastosowano kartridże wyprodukowane w opatentowanej technologii ReNu SU zapewnia bardzo niski poziom sił ścinających oraz precyzyjny przepływ przy ustalonej prędkości przez cały okres trwałości eksploatacyjnej kartridża. Poniższy wykres prezentuje wyższą wydajność pomp Quantum poprzez porównanie średniej średnicy Sautera w niezależnych badaniach porównawczych z pompami membranowymi poczwórnego działania.


Dane podane na powyższym wykresie pochodzą od niezależnej organizacji

 


Przeznaczenie do procesów biotechnologicznych  

Pompy Quantum zapewniają liniowość przepływu w pełnym zakresie ciśnienia. Zakres regulacji 4000:1 umożliwia operatorowi utrzymanie stałego ciśnienia transmembranowego w trakcie mikro- i ultrafiltracji.

 

Pompa Quantum

 

Quantum pump

Sterowanie

Napędy pomp
Sterowanie manualne
Intuicyjna klawiatura i kolorowy wyświetlacz
Szeroki zakres przepływów i wyświetlacz prędkości pracy
Pełen zakres kalibracji z możliwością wprowadzenia różnych jednostek pomiaru przepływu
Sterowanie zdalne
Konfigurowalny Start/Stop, sygnał wejściowy z czujnika nieszczelności (poprzez zamknięcie styku, przesłanie sygnału 5V TTL lub przemysłowy system logiczny 24V)
Zmiana kierunku, sygnał wejściowy przełącznika trybu auto/ręczny (poprzez zamknięcie styku, przesłanie sygnału 5V TTL lub przemysłowy system logiczny 24V)
Zdalne sterowanie MemoDose (sygnał wejściowy z przełącznika nożnego/ręcznego lub układu logicznego)
Cztery programowalne cyfrowe sygnały wyjściowe przez przekaźniki 24V, 30W
Analogowa regulacja prędkości
W pełni programowalne sygnały wejściowe; 0-10V lub 4-20mA
Wyjścia analogowe; 0-10V, 4-20mA
Sygnał wyjściowy częstotliwości tachografu, 0 do 1067 Hz, 0 do 400 obr/min
Bezpieczeństwo
3-poziomowe zabezpieczenie za pomocą kodu PIN

Technologia ReNu SU

Sterylny kartridż wykonany w technologii ReNu SUSterylne połączenia w niesterylnych środowiskach

Błyskawiczne podłączanie za pomocą kartridżów wykonanych w technologii ReNu SU (do jednorazowego użytku) z aseptycznymi złączkami i zapewnieniem jałowości.

Sterylny kartridż wykonany w technologii ReNu SU

Sterylne kartridże wykonane w technologii ReNu SU gwarantują szybkie i bezpieczne wykonywanie połączeń dróg przepływu cieczy. Produkty te, jak wykazało badanie VDmax25 przeprowadzone zgodnie z wytycznymi ANSI/AAMI/ISO 11137, zapewniają jałowość na poziomie SAL 10-6 po sterylizacji promieniowaniem gamma w dawce co najmniej 25 kGy.

Standardowe kartridże ReNu SU zawierają różne aseptyczne złączki umożliwiające wykonywanie sterylnych połączeń w niesklasyfikowanych przestrzeniach kontrolowanych.

 

 

Kartridżu ReNu SU Pompy Quantum pozwalają skutecznie połączyć wysoką sprawność z jednorazowymi komponentami ścieżek przepływu płynu, np. przełomowy kartridż wykonany w technologii ReNu SU, złącza BioPure, zaciski, uszczelnienia, oraz wysokociśnieniowymi przewodami rurowymi. Po raz pierwszy w historii, tego typu zintegrowane podejście umożliwiło znaczne ograniczenie kosztów i czasu walidacji pompy przed uzyskaniem certyfikacji do stosowania w systemach jednorazowego użytku.

Kartridże wykonane w technologii ReNu SU zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń czystych klasy 7 ISO oraz mogą być naświetlane promieniami gamma do 50 kGy.

Kartridże wykonane w technologii ReNu SU są dostarczane w komplecie z uznanym w branży przewodnikiem dotyczącym walidacji.Przewodnik ten obejmuje pełny zestaw danych odnośnie biokompatybilności oraz testów materiałowych np. USP88, klasy VI (in vivo) i USP87 (in vitro).Wykonano również szczegółowe próby wykonane z wieloma rozpuszczalnikami zgodnie z wytycznymi BPOG i BPSA.Przewodnik dotyczący walidacji ułatwia proces walidacji pomp oraz pozwala skrócić czas wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Bezpieczne i stabilne umieszczenie kartridża ReNu SU w głowicy pompy dzięki zastosowaniu zacisków przy kolektorach gwarantuje za każdym razem pewność połączenia. Dodatkowo, aby zminimalizować czas wymiany, każdy kartridż jest dostarczany wraz z zestawem wymiennym, w skład którego wchodzą zaciski, uszczelki oraz kapturki.

Dostępne są również zestawy podłączeniowe składające się z wzmacnianych rurek silikonowych w oplocie, które są konfigurowane zgodnie z wymaganiami klienta oraz posiadają złącza BioBarb, Wszystkie komponenty zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń czystych klasy 7 ISO.

Jednorazowa ścieżka przepływu płynu

Efekt synergii między pompami perystaltycznymi i systemami jednorazowego użytku jest nie do przecenienia. Kartridże wykonane w technologii ReNu SU łatwo się wkłada, co umożliwia wymianę ścieżki przepływu płynu w ciągu zaledwie kilku minut, przy jednoczesnym wyeliminowaniu potencjalnych problemów z odpowiednim pozycjonowaniem.

Walidacja

Technologia ReNu SU oraz wykorzystane materiały produkcyjne zostały przetestowane na zgodność z wymaganiami norm określonych w Farmakopei i poza nią. Należą do nich:

Przeprowadzone dodatkowe testy dotyczyły również substancji ulegających wyekstrahowaniu.. Wyniki prób walidacyjnych i kwalifikacyjnych, które przeprowadzono dla technologii ReNu Su zostały podane w  skróconym przewodniku walidacji 

Pełny przewodnik walidacji zawierający dodatkowe informacje odnośnie metod testowych oraz wyniki badań są dostępne na żądanie. W celu ich uzyskania należy przesłać  wniosek o udostępnienie wyników walidacji

Technologia ReNu SU, wykorzystanie surowce oraz proces produkcyjny spełniają wymagania wielu regulacji. Stosowane deklaracje odnośnie zgodności z wymaganiami są dostępne w przewodniku dotyczących zgodności technologii ReNu SU. W celu jego otrzymania należy przesłać wniosek o udostępnienie wyników walidacji

Instrukcja

Quantum 600 (pl)

  • Skontaktuj się z nami

    Aby zamówić ten produkt, skontaktuj się z nami:

    +48 (0) 22 853 04 53

    Fax: +48 (0)22 853 04 54

    Możesz przesłać nam wiadomość e-mail lub znaleźć najbliższego dystrybutora