Teknik

Watson-Marlows deplacementspumpar ger tillförlitlig och billig transport av vätskor inom det bredast tänkbara tillämpningsområdet vad gäller utrustning och anläggningar. Några viktiga egenskaper hos våra pumpar:

Överlägen tillförlitlighet

Omfattande kemisk kompatibilitet

Fullständig inneslutning av vätskor

Hantering av media med hög andel fasta, nötande partiklar

Noggrannhet upp till ± 0,5 %

Tål kontinuerlig torrkörningoch har självsugningsförmåga

Vi har den bredaste tillämpningserfarenheten bland alla företagen i vår bransch och har hjälpt tusentals företag att uppnå resultathöjningar och kostnadssänkningar och därmed en snabb avkastning på investeringar.

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 8 556 556 00

    Fax: +46 8 556 556 19

    E-post