Säker produkthantering av biofarmaceutiska produkter

Farmaceutiska och bioteknologiska processer kräver sterilitet och precision för att integriteten och kvaliteten i slutprodukten ska kunna säkerställas. Vätskeisolering och en exakt styrning av vätskeflödet är helt avgörande. Att inte uppfylla dessa kravkan visa sig vara kostsamt. Watson-Marlows peristaltiska pumpar ger dig fullständig tillförlitlighet till processens förlopp och säkerhet genom att:

I Watson-Marlows peristaltiska pumpar hålls vätskan som ska pumpas totalt isolerad från alla föroreningskällor. Där det i andra pumptyper kan finnas rester som fastnat eller blir kvar i pumpen, säkerställer det raka utförandet och engångssystemet för vätskebanan i våra pumpar att risken för driftstopp eller batchkontaminering elimineras. Våra pumpar fungerar helt och hållet enligt undanträngningsprincipen och erbjuder en noggrannhet upp till ±0,5 %, vilket säkerställer processens stabilitet och kvaliteten i slutprodukten.

Flexicons aseptiska fyllningssystem erbjuder lösningar från laboratoriebänken till helautomatiska system för aseptisk fyllning, förslutning och kapsylering. De levererar den precision, effektivitet och flexibilitet som kunderna är vana vid och litar på.

Watson-Marlows sortiment av slangar för peristaltisk dosering levererar en jämn och noggrann prestanda över lång tid och är klassat för bioteknologiska läkemedel. Alla våra hygienslangar är validerade enligt USP Klass VI och levereras med detaljerade certifieringsintyg i varje förpackning.

  • Flexicon FPC60: Fyllnings- och förslutningssystem

    Flexicon FPC60: Fyllnings- och förslutningssystem

    FPC60 är ett aseptiskt fyllnings- och förslutningssystem för små batcher.

  • Quantum peristaltisk bioprocesspump

    Quantum peristaltisk bioprocesspump

    Den nya Quantum peristaltiska bioprocesspumpen – med dess kassett med ReNU SU-teknik – är det logiska valet för nedströms bioprocesser.

  • Unik teknik för sabotageidentifiering Tri-Clamp

    Unik teknik för sabotageidentifiering Tri-Clamp

    Q-Clamp hygeniska Tri-Clamp kan ge en säker anslutning på mindre än 12 sekunder och är lämplig för den farmaceutiska och biotekniska industrin.

  • ASEPCO membranventiler med hög renlighet

    ASEPCO membranventiler med hög renlighet

    Bioprocessventiler som minimerar föroreningsrisken och sparar 80 % underhållstid

  • Flexicon bordsmodell PF7 fyllningsmaskin

    Flexicon bordsmodell PF7 fyllningsmaskin

    Flexicon PF7, en bordsmodell konstruerad för aseptisk precisionsvätskefyllning

  • Peristaltiska processpumpar för den biofarmaceutiska industrin

    Peristaltiska processpumpar för den biofarmaceutiska industrin

    Peristaltiska pumpar spelar en allt större roll i den biofarmaceutiska industrin, där de används för hantering av värdefulla och känsliga vätskor utan kontamination.

  • Aflex sanitär slang

    Aflex sanitär slang

    Slang med slät insida. Patenterad beläggning som ger flexibilitet, kraftigt flöde och veckresistens

  • Packningar för hög renhetsgrad

    Packningar för hög renhetsgrad

    Platinahärdade silikonpackningar för hög renhetsgrad , precisionstillverkade för att uppnå en kontamineringsfri flödesbana med slät insida under klämtryck.

  • Högtrycksslang

    Högtrycksslang

    Högtrycksslang med kontinuerligt extruderad platinahärdad silikonkärna med enkel eller dubbel armering.

Biofarmaceutisk broschyr

Ladda ned broschyren

Biopharm overview brochure (SV)

Ladda ned broschyren

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post