Jämn kvalitet vid dragering av tabletter

Pumpsil silikonslangar

Våra peristaltiska pumpar garanterar en jämn kvalitet och tjocklek vid dragering av tabletter genom:

Våra peristaltiska pumpar garanterar en jämn kvalitet och tjocklek vid dragering av tabletter, under förutsättning att utrustningen för tablettdragering säkerställer beläggningstjocklekens jämnhet, enhetlighet och styrka även då flera skikt har applicerats. Watson-Marlows pumpar möjliggör en enhetlig dragering av tabletter genom ett brett flödesområde, utmärkt flödesstabilitet och låg pulsation. Våra peristaltiska pumpar används för dragering av fasta tabletter, pressade tabletter och kapslar och även vid tillverkningen av mjuka kapslar.

Till skillnad från kugg- eller lobpumpar, omsluts den pumpade drageringsmedlet av en steril slang. På så vis elimineras problem med kontaminering och nötning som kan uppstå vid kontakt med mekaniska delar. Våra egenutvecklade slangar är fullständigt validerade, ADCF, har efterhärdats för att uppnå hög renhet och laseretsats för spårbarhet. Din produkt bearbetas i en steril slangmiljö, vilket eliminerar risken för kontaminering. Watson-Marlows slangar har specialdesignats för att användas tillsammans med våra egna pumpar. Slangarna är den enda förbrukningsartikeln och tack vare engångssystemet möjliggörs en snabb valideringsprocess.

 

Mera information om Watson-Marlows slangar

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post