Fyllning/slutbehandlingoch precisionsdosering

Flexicon-dosering

Våra peristaltiska pumpar skyddar produktens integritet och eliminerar kontaminering vid dosering, fyllning och ytbehandling och ger:

Vid fyllning av biofarmaceutiska produkter krävs utrustning med precision och noggrannhet som inte kan påverka vätskans bestånd och som inte utgör någon kontamineringsrisk. Den skonsamma pumprörelsen med låg skjuvning som karakteriserar Watson-Marlows peristaltiska pumpar säkerställer att din produkt inte skadas av hög strömningshastighet eller genom kontakt med mekaniska delar. Peristaltiska pumpar kan användas för injektionsfyllning, preparering av laboratoriemedier, satsfyllning, kapsylering och förslutning.

Våra peristaltiska pumpar är avsedda att användas som fristående doseringsenheter på laboratorier eller som en del av en fullständigt integrerad fyllningsmaskin. Repeterbar doseringsnoggrannhet med bättre än ±0,5 % kan uppnås genom exakt hastighetsstyrning, kalibrering och undanträngningsprincip, utanbackflöde. Flexibilitet i processen kan uppnås genom säker lagring av upp till 50 doseringsprogram.

Våra egentillverkade slangar är fullständigt validerade, ADCF, har efterhärdats för att uppnå hög renhet och laseretsats för spårbarhet. Din produkt bearbetas i en steril slangmiljö, vilket eliminerar risken för kontaminering. Watson-Marlows slangar har specialdesignats för att användas tillsammans med våra pumpar. Slangarna bildar ett engångssystem som möjliggör snabba omställningar och processvalideringar.

 

Mera information om Watson-Marlows slangar

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post

Flexicons vätskefyllningssystem för biofarmaceutiska branscher