Perfekta pumpar för vätsketransport

 

840-transportpump med STA-PURE-slangelementVåra peristaltiska pumpar ser till att ditt behov av att skydda produktens integritet under vätskeöverföringen säkerställs och möjliggör:

Snabb överföring och vätskeintegritet är lika väsentliga i uppströms- som i nedströmsprocesser. Denskonsamma, beröringsfria rörelsen hos våra peristaltiska pumpar säkerställer att produkten inte skadas under överföringen eller genom kontakt med mekaniska delar. De utgör en idealisk lösning för vätsketransport i en mängd olika tillämpningar, till exempel kolonnkromatografi, masstransport vid produktion, fylllning av medier och buffertpåsar och tömning av behållare.

Vårt sortiment av peristaltiska pumpar gör det möjligt att skala upp processen från småskalig laboratorieforskning till produktion i stor skala, med flöden från mikroliter per minut upp till 8.140 liter/timme. Våra pumpar har små underhållskrav, vilket minskar tiden som krävs vid omställning av satser eller produkter.

Vätskan transporterasinuti en steril slang, vilket minskar risken för kontaminering och döda punkter eller sprickor där rester kan fastna; en stor källa till bakteriell kontaminering i roterande lobpumpar. Våra slangar kan autoklaveras och gammabestrålas. I vissa installationer kan rengöring och ångsterilisering på plats tillsammans med kärl och behållare utföras. Slangarna bildar ett engångssystem som möjliggör snabba omställningar och processvalideringar.

 

Mera information om Watson-Marlows pumpar

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post

Watson-Marlows pumpar för den biofarmaceutiska branschen

Watson-Marlows slangar för den biofarmaceutiska branschen