Biofarmaceutisk OEM

Watson-Marlows OEM-pumpgruppDina processkrav är unika. Du behöver en flexibel utrustning som kan uppfylla dina behov och främja slutproduktens integritet. Watson-Marlows OEM-pumplösningar erbjuder:

Peristaltiska pumpar används ofta på OEM-marknaden i tillämpningar som medicinsk och diagnostisk utrustning, läkemedelskontroll, filtreringssystem, dragering av tabletter och fermentering och cellodling.

Watson-Marlows OEM-produkter utnyttjar vår stora varvtalsområde (2200:1); har flera drivenhetsalternativ och kan hantera mottryck på upp till 7 bar (100 psi). Vår OEM-enhet kan anpassa standardiserade produkter efter dina behov. Vi samarbetar med dig alltifrån designstadiet tills systemet tas i drift för att ta fram produkter som uppfyller dina krav.

Våra egenutvecklade slangar är fullständigt validerade, ADCF, har efterhärdats för att uppnå hög renhet och laseretsats för spårbarhet. Din produkt bearbetas i en steril slangmiljö, vilket eliminerar risken för kontaminering. Watson-Marlows slangar har specialdesignats för att användas tillsammans med våra egna pumpar. Slangarna är den enda förbrukningsartikeln och tack vare engångssystemet möjliggörs en snabb validering av processen.

 

Mera information om OEM-kompetens

Biofarmaceutisk broschyr

Ladda ned broschyren

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post