Uppströms bearbetning och skörd

 

Cellodling

Watson-Marlows peristaltiska pumpar och slangar utgör den idealiska lösningen för uppströmsprocesser. Våra lösningar erbjuder:

Uppströmsprocesser kräver en lösning som ger exakta och repeterbara processer utan risk för kontaminering. Denskonsamma, beröringsfria rörelsen hos våra peristaltiska pumpar är den perfekta lösningen. Peristaltiska pumpar kan hantera flera olika typer av doseringar- pH-styrning, skumdämpning, närings- och buffertdosering förutom provtagning och skörd. Produkten finns inuti slangen, i en kontamineringsfri vätskebana. Watson-Marlows peristaltiska pumpar ger utomordentlig varvtalsregleringoch noggrannhet med funktioner som passar dina beredningsbehov.

Våra egentillverkade slangar är fullständigt validerade, ADCF, har efterhärdats för att uppnå hög renhet och laseretsats för spårbarhet. Watson-Marlows slangar har specialdesignats för att användas tillsammans med våra peristaltiska pumpar. Slangarna är den enda förbrukningsartikeln och tack vare engångssystemet möjliggörs en snabb processvalidering.

 

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post

Watson-Marlows pumpar för den biofarmaceutiska branschen

Watson-Marlows slangar för den biofarmaceutiska branschen