Dosering vid bryggning

Dosering i bryggprocesser

Öka noggrannheten och förbättra kvaliteten i tillsatsdosering och CIP-kemikaliedosering

Bryggprocessen kräver noggrann dosering av olika kemikalier vid olika skeden. Detta kan ske direkt som en del av själva ölproduktionen, till exempel aromämnen eller färger, eller som en del av systemets rengöringssystem, såsom CIP-rengöring.

Dosering av aromämnen och färg är viktigt för bryggerierna för att garantera att rätt smak, lukt och utseende på ölet uppnås. Vanligtvis görs detta före jäsningen men det kan även ske under de sista skedena före förpackningen (i flaska, burk, kagge etc.).

Säkerställa kvalitet med noggrann och tillförlitlig doseringsteknik

Kunderna förväntar sig att en viss öl alltid ska smaka, lukta och se likadan ut. För att uppnå önskad kvalitet måste ingredienser och kemikalier doseras mycket noggrant för att ölens smak och utseende ska vara konsekvent.

Peristaltiska doseringspumpar för tillsatser från Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) är mycket exakta och repeterbara. Flödeshastigheten påverkas inte av variationer i vätskans viskositet eller rörstorlekar. På så sätt undviks behovet av att överdosera dyra aromämnen eller färger för att säkerställa att rätt mängd tillsätts, vilket minimerar kostnaderna och bibehåller kvaliteten.

Tillsatserna som används för att kontrollera smak och färg kan vara mycket viskösa eller åtminstone variera i tjocklek, vilket gör att många doseringspumpar får problem med variationer eller begränsningar i flödet. I vissa fall kan ventiler eller tätningar fastna vilket leder till en ökning av underhåll och stilleståndstid. Vissa tillsatser är även nötande vilket kan leda till slitage och haveri i doseringspumpen i förtid. WMFTG:s Bredel och Certa doseringspumpar för aromämnen och färg kan hantera denna utmaning tack vare deras utmärkta sugförmåga och förmåga att hantera viskösa vätskor.

För dosering av CIP-kemikalier är noggrannhet återigen mycket viktig. Kemikalier som natriumhydroxid, perättiksyra och natriumkarbonat pumpas genom bryggeriets rörsystem och utrustning för att säkerställa att de nödvändiga hygiennivåerna uppfylls. Under- eller överdosering av kemikalier kan leda till ineffektiv rengöring och ökade kostnader på grund av extra rengöringscykler eller slöseri av kemikalier. Tack vare noggrannheten hos CIP-doseringspumparna i WMFTG:s Qdos- och Bredel-sortiment är detta inget problem.

Vissa rengöringskemikalier är aggressiva så operatörens säkerhet är av största vikt. WMFTG-pumpar innesluter alla kemikalier på säkert sätt. De kan också reversera flödet för att helt tömma rörsystemet före underhåll.

Säker dosering av kemikalier vid CIP-arbete i bryggerier

Ladda ned broschyren

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post