Borrning

Borrning

Bredels slangpump möjliggör pumpning av slipande och viskösa ämnen som används inom t ex gruvindustrin. Dess robusta design erbjuder:

Kompakt pumpstorlek

Hög tillförlitlighet och design för låga underhållskrav

Ingen risk för igentäppning eller haveri

Gruvindustrin kräver pumpar som klarar av att hanter väldigt viskösa och slipande produkter, såsom Bentonit, utan risk för igensättning eller stopp. våra Brdel pumpar eliminerar risken för igensättning; slangen är det enda som kommer i kontakt med produkten. att byta slang är enkelt och tar ett par minuter vilket ger en låg ägandekostnad.

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 00 or +46 (0)8 556 556 09

    E-post

Bredels slangpumpar för gruvbranschen

Bredels slangelement för gruvbranschen