Transport av lakrester och nötande slam

Transport av lakrester och nötande slam

Bredels slangpumpar hanterar effektivt lakrester och starkt nötande slam under utvinningsprocesser. Våra pumpar möjliggör:

Lakrester och metallslam är synnerligen nötande och har en hög andel fasta partiklar. Transport av sådant är en utmaning i gruvbranschen. Produkten kommer i kontakt med rotorer, impellrar, statorer och tätningar som kan leda till att vissa pumptyper havererar. I Bredels deplacementspumpar är det bara insidan av slangen som kommer i kontakt med produkten. Detta innebär en drastisk reducering av pumpens underhållsstopp och att byta slangen tar bara några minuter.

Vatten är en värdefull resurs och ju mindre du måste förbruka desto bättre. Gruvor måste ofta tillhandahålla tätningsspolvatten och späda ut avvattnat slam för att centrifugalpumpar ska kunna fungera ordentligt. I slangpumpar används inga mekaniska tätningar, vilket eliminerar behovet av dyrt tätningsspolvatten. De kan transportera avvattnat slam som har en koncentration av upp till 80 % fasta partiklar.

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post

Bredels slangpumpar för gruvbranschen

Bredels slangelement för gruvbranschen