OEM-pumplösningar för medicinska instrument och diagnostikinstrument

Medicinska instrumentWatson-Marlows peristaltiska pumpar lämpar sig idealiskt för integrering i medicinska och diagnostiska testinstrument. Vår OEM-expertis och teknik ökar värdet och livslängden hos din utrustning. Vårt särskilda team för design, utveckling och tillverkning av OEM-produkter samarbetar med dig för att specialanpassa ett standardalternativ så att det uppfyller dina tillämpningskrav. Våra pumpar används i medicinska instrument (OEM) inom hela hälso- och sjukvårdsbranschen. Några typiska tillämpningar:

Hantering av vätskor i hälso- och sjukvårdsbranschen kräver total hygien och garanterad beständighet utan risk för korskontaminering. Vissa uppgifter, till exempel att snabbt kunna byta slangar, är av avgörande betydelse för effektiv och tillförlitlig diagnostik eller vätsketransport. Våra pumpar har designats så att risken för korskontaminering elimineras. Det finns inga rörliga delar i vätskebanan och slangen är den enda delen som kommer i kontakt med vätskan. Slangen kan bytas snabbt och lätt.

Våra OEM-specialister utnyttjar vår expertis och våra tekniska lösningar och utvecklar i samarbete med dig en särskild lösning som passar dina specifika behov. 

Tillbaka till OEM-tillämpningar

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post

OEM-produktsortiment