Förtjockning vid avloppsrening

Bredels SPX-slangpump för vatten- och avloppsreningsindustrinDet är bevisat att Bredels slangpumpar kan minska driftskostnaderna vid användning av mekaniska förtjockningssystem.

Slam som innehåller mycket luftnblandning kan leda till att progressiva förträngningspumpars rotorer och statorer överhettas. Bredels slangpumpar kan hantera sådant slam utan att slangen eller pumpen deformeras.

Oavsett om det rör sig om gravitations-, flotations- eller DAF (dissolved air filtration)-system är Bredels pumpar nästan helt underhållsfria utan några dyra tätningarsom ska bytas ut, backventiler som kan täppas igen eller rotorer och statorer som kan slitas ut.

 

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post