BioPure vätskeberörda komponenter

 • BioClampBioClamp

  • Lotnummer gjutna på komponenten
  • Formade med förstärkt nylon 66 USP klass VI
  • Reducerad förvrängning på polymerkopplingar
 • BioBarb BioBarb

  • Lotnummer gjutna på komponenten
  • Obehindrad flödesbana
  • Mjuk övergång från slang till adapter
 • BioValveBioValve

  • Lotnummer gjutna på komponenten
  • Minimerar turbulens i vätskebanan
  • Lämplig för sterilisering
 • Bio YBio Y

  • Lotnummer gjutna på komponenten
  • Delar flödet med minsta turbulens
  • Lämplig för sterilisering
 • BioEndCapBioEndCap

  • Lotnummer gjutna på komponenten
  • Dragfliken säkerställer enkel borttagning av muff
  • Lämplig för sterilisering
 • FlatBioEndCap FlatBioEndCap

  • Lotnummer gjutna på komponenten
  • Tillverkat av DMF-listad polypropylen 
  • Lämplig för sterilisering
 • Puresu engångs slangenheterPuresu engångs slangenheter

  • Unikt stöd från tekniska flödesbaneexperter
  • Högsta flexibilitet med snabb behandlingstid och inget minsta beställningsantal
  • Fullständig spårbarhet, förpackad i dubbla påsar och bestrålad som standard
 • Bio Tube ApplicatorBio Tube Applicator

  • Öka kvalitet och produktivitet
  • Förbättra säkerheten
  • Lägg till flexibilitet
 • BioPure - Om ossBioPure - Om oss

  BioPure Technology registrerades i november 1998 och har sedan starten framgångsrikt levererat anslutningar för flödesbanor till farmaceutiska och biotekniska industrier.
 • BioPure kapacitetsvideoBioPure kapacitetsvideo

  • Full inre diameter som designats för att minska antalet dödpunkter
  • Partinumret är intryckt på komponenten för fullständig spårbarhet
  • Tillverkade i ett ISO klass 7 renrum
 • Interaktiv anläggningsrundturInteraktiv anläggningsrundtur

  • 19 000 kvadratfot stor anläggning
  • Renrum är designade enligt ISO klass 7 
  • Spetsteknologiska injektionsformmaskiner

US food and drug administration

BioBarb™, BioEndCap™, FlatBioEndCap™, Bio Y tillverkas av polypropylen som uppfyller kraven på material som används för artiklar eller artikelkomponenter som är avsedda för medicinska ändamål enligt beskrivning i Europeiska farmakopén, 8e utgåvan (2014), och bilaga 8.1 (04/2014) Monografi 3.2.2 Plastbehållare och förslutningar för farmaceutiska ändamål, och har godkänts av den amerikanska farmakopén, vilket inkluderar klass IV-test, och har tilldelats FDA:s läkemedelsfilnr.: DMF9040