Puresu slangset för engångsbruk

Puresu flödesbanor

Puresu flödesbanor

Kontakta oss


Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

E-post

Overview

puresu-broschyr

puresu-broschyr

BioPure puresu-broschyr

Hämta nu

Anpassade slangset för engångsbruk utformade för dina bioprocesser

puresu® är en kombination av olika komponenter som kan anpassas efter dina behov. Genom ett brett utbud av slang- och engångskomponenter i kombination med en öppen design, arbetar vi med dig för att skapa en steril och pålitlig flödesbana anpassad efter dina bioprocessbehov.

Vart och ett av våra slangset för engångsbruk tillverkas internt och varje parti kan spåras genom vår process. För att säkerställa att vår engångsteknik är redo att användas och uppfyller kraven i cGMP-riktlinjerna, kan varje komponent och produktparti göras spårbar som en del av vår detaljerade dokumentation.

All montering och förpackning sker i vår renrumsanläggning i enlighet med ISO 14644-1 klass 7. Sterila slangset finns tillgängliga med en SAL-nivå på 10-6 och tvåårig steril hållbarhetstid, validerad med VDmax 25-metoden i enlighet med ANSI/AAMI/ISO 11137

Specifikation

Vi arbetar med dig för att leverera en färdig utformning som är specifik och pålitlig för dina bioprocessbehov. För att anpassas till dina behov, kan förpackningskonfigurationerna för puresu® slangset för engångsbruk vara icke bestrålade, gammabestrålade (minst 25 kGy) eller gammabestrålade med en SAL-nivå på 10-6.

Sterila puresu®

Gammabestrålad puresu®

Icke bestrålad puresu®

Konfigurationer

Vi använder en öppen strategi för att möjliggöra flexibilitet i din monteringsdesign. puresu® finns tillgänglig med följande:

Validering

puresu® är ett engångssystem, tillgängligt i en mängd anpassade konfigurationer för bioprocessanvändning. De består av engångskomponenter inklusive Watson-Marlow-slangar, ReNu SU-kassetter, BioPure-kopplingar och packningar, samt ett antal branscherkända tredjepartsleverantörer.

puresu® kan tillhandahållas med dubbla påsar eller trippelpåsar beroende på kundens krav. Dessa enheter kan också tillhandahållas i tre kategorier

Varje enhet har ett unikt partinummer vilket gör att varje komponent kan spåras fullständigt till dess beståndsdelar.

  • Kontakta oss

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post