APEX-tillämpningar

APEX i industritillämpningar

APEX i industritillämpningar

APEX slangpumpar är idealiska för industritillämpningar upp till 116 psi
APEX slangpump

APEX slangpump

Ökad processtillgänglighet med finslipade slangelement
APEX 28 och 35 slangpumpar

APEX 28 och 35 slangpumpar

Tack vare en design utan tätningar och ventiler sänks den totala ägandekostnaden

Kontakta oss


Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

E-post

Overview

APEX in an industrial application

Pigmentdosering i papperstillverkning

Pappersbruk installerar APEX slangpumpar för nötande pigmentdosering

BillerudKorsnäs har bytt ut en progressiv kavitetspump (PC) mot en APEX10 slangpump med teknik från Watson-Marlow Fluid Technology Group i en applikation där slitande pigment doseras vid kartongtillverkning. Bytet har löst problemet med stator- och rotorslitage på PC-pumpen som medförde lägre prestanda, stillestånd och behov av regelbundet underhåll.
Slitande pigment

”Vi tillsätter pigment i inloppsänden av kartongmaskinen för att färgsätta vissa kvaliteter,” förklarar den tekniska chefen. ”Vi doserar mycket små och exakta mängder eftersom nyansen är kritisk. Men pigmentets slipande egenskaper gjorde att statorn och rotorn i vår 1" PC-pump slets ut, vilket medförde lägre prestanda.” Följden blev att teknikerna i Beetham var tvungna att varva upp trefasomriktaren i kontrollskåpet för att bibehålla flödena på de önskade nivåerna, vilket gjorde att slitaget ökade ännu mer. Men om den lägre prestandan inte hade observerats kunde det ha medfört en variation i nyansen och att kartongen hade måst makuleras. Vid långa produktionskörningar kunde det bli riktigt kostsamt.

”Vi hade regelbundna tapp i prestanda, så vi beslöt oss för att gå till botten med situationen, speciellt som vi också hade problem med stillestånd och underhåll. Andra pumpar från Watson-Marlow användes med gott resultat i anläggningen, så vi tyckte det var naturligt att vända oss till dem i första hand.”

Tillgänglighet och kontinuitet

Watson-Marlow rekommenderade ett byte till APEX10 slangpump. APEX-pumparna är konstruerade för maximal driftsäkerhet och processkontinuitet. Tack vare konstruktionsdetaljer som värmeavledning, precisionstillverkade slangelement och optimerad slangkompression minskar APEX-pumparna slangutmattningen jämfört med andra slangpumpar. När en slang behöver bytas är det snabbt avklarat och kan göras av underhållspersonalen på plats. Fördelen för APEX-användare som BillerudKorsnäs är längre underhållsintervall, vilket ger en lägre ägandekostnad. Drifts- och inventariekostnaderna blir också lägre eftersom ett slangelement är allt som behöver bytas.

Tillförlitliga prestanda

”APEX10-pumparna har gått utan problem dygnet runt, sju dagar i veckan sedan de installerades,” säger Halhead. ”Vi överväger nu att byta de övriga PC-pumparna i anläggningen mot APEX-modeller.”

 

APEX in an industrial application

Dosering av kalkslam och pumpning av blybaserat slam med hög andel fasta ämnen

Bredels APEX35 slangpumpar ökar kvaliteten och sänker underhållskostnaderna

På Canyon Regional Water Authoritys anläggning New Braunfels i Texas är man intresserad av att hitta ett alternativ till sin progressiva kavitetspump (PC) för att få en bättre noggrannhet i pH-regleringen. Idag reglerar man dricksvattenanläggningens pH genom att dosera kalkslam med en PC-pump som går ca 12–16 timmar om dagen och levererar 900 liter/timme.

Tillförlitligt och jämnt flöde

Watson-Marlow har levererat en Bredel APEX35 slangpump till CRWA New Braunfels-anläggning så att teknikerna kan se fördelarna med att använda en slangpump för att hantera kalkslammet. Det största problemet var att PC-pumpen inte gav ett tillräckligt jämnt flöde, vilket kunde ge variationer i pH-regleringen och därmed i vattenkvaliteten. Installationen av APEX35 slangpump med dess stabila och jämna flöde innebar att dessa problem redan har eliminerats.

En annan stor praktisk fördel med den nya slangpumpen på plats är det minskade underhållet. Kalkslammets slipande egenskaper innebär att PC-pumpen måste underhållas var tredje månad, vilket tar upp till fem timmar vid varje tillfälle. Dessutom behövs det ofta dyra reservdelar som statorer, rotorer och foder. Som kontrast till det har APEX35-pumpen inte behövt något underhåll alls under de första sex månader den har varit i bruk hos CRWA, och när underhåll någon gång behövs går det på en halvtimme samtidigt som den enda reservdelen är ett slangelement.

Direkt jämförelse

Den enastående framgången med CRWA:s försök med APEX-pump upprepades i Addenda Corporations anläggning, där man håller på att jämföra sin befintliga slangpump med en ny Bredel APEX35. Här är uppgiften att pumpa mycket slitande blybaserat slam med en hög andel fasta ämnen mellan olika processteg. Den befintliga slangpumpen och APEX35 körs under exakt samma processvillkor med flöden på ca 2 500 liter/timme.

I företagets befintliga pump krävs det slangbyte med ungefär 8–9 månaders mellanrum, vilket är en fullt acceptabel och kostnadseffektiv tillgänglighet. Byte av slang i APEX35-pumpen bedöms inte behövas förrän efter 14 månader i drift. Det beror till stor del på APEX konstruktion, som är optimerad för applikationer med medelhöga tryck och långlivade slangelement. Den ökade drifttiden hos pumpen kommer som ett svar på valet av rätt pump för tillämpningen.

Fördelar för kunder som hanterar slitande ämnen

När det gäller slitande ämnen har APEX slangpumpar en stor fördel genom att de inte har några dyrbara slitdelar som tätningar, ventiler, membraner, statorer, rotorer eller genomföringar som måste underhållas. Slangpumptekniken med självsug, torrkörning och avsaknad av inre ventiler hjälper också användarna att förbättra sina processer genom att eliminera behovet av problematisk hjälputrustning som hävertbrytare, mottrycksventiler, avgasningsventiler eller torrgångsskydd. APEX slangpumpar är därför mycket lämpliga för transport och dosering av slitande, korrosiva, viskösa, skjuvkänsliga, gashaltiga och kristalliserande vätskor eller vätskor med en kombination av dessa egenskaper.

Konstruerade för lång livslängd

En annan viktig faktor för lägre underhållskostnader hos Addenda är att APEX35 kräver 18 % färre slangkompressioner för samma pumpade volym jämfört med den befintliga pumpen (som behöver ca 1 500 slag för 1 000 liter). Och dessutom bidrar den direktkopplade tekniken och självbärande rotorn hos APEX35 till att maximera växellådans och lagrens livslängd, vilket är ytterligare ett plus för anläggningens besparingar.

 

APEX slurry transfer application

Nötande saltvatten orsakar problem i progressiv kavitetspump

Ny Bredel APEX35 slangpump minskar underhållskostnaderna i avfallsdrivet värmekraftverk

Provet med en ny APEX35 slangpump från Watson-Marlow Fluid Technology Group hos EEW Saarbrücken GmbH, ett företag som genererar energi ur avfall, har pekat på stora potentiella besparingar i pumpunderhållskostnader. Förutom att APEX35-pumpen kan köra utan igensättning under mycket längre tid när den pumpar nötande saltvatten hos EEW, har stilleståndstiderna och reservdelskostnaderna minskat betydligt.

EEW Saarbrücken GmbH, MHKW Pirmasens driver ett kraftverk som går på avfall i Pirmasens i Tyskland. Anläggningen återvinner årligen ca 180 000 ton avfall och genererar ca 75 000 MWh elektricitet (tillräckligt för 20 000 hushåll) och 25 000 MWh fjärrvärme (tillräckligt för 2 000 hushåll). Dessa siffror innebär att ungefär 52 miljoner liter eldningsolja sparas i energiproduktion varje år.


Slitande slam

Bland anläggningsprocesserna ingår separering av kristallint natriumklorid ur den högkoncentrerade lösningen i processvattnet innan det släpps ut. Här används en speciell centrifug som förtjockare för att separera lösningen från det slitande saltslammet (densitet 2,16 kg/l).

EEW har använt en progressiv kavitetspump för att mata centrifugen (dränkt insugning, 1 bar mottryck) i ca 1,5 timmar var 3:e till 4:e timme dygnet runt. Men saltets slipande egenskaper innebar att PC-pumpens stator och rotor behövde repareras varje månad, och ibland måste också fodren bytas. Och inte nog med att det tog minst fyra timmar att reparera (med fyra reservdelar), utan pumpen måste också demonteras från processlinjen.

Teknikerna hos EEW var missnöjda med situationen och ville prova Bredels nya APEX35 slangpump. Modellen valdes eftersom den ansågs ge de största potentiella underhållsbesparingarna i denna nötande och intermittenta hantering. Resultaten var inget mindre än imponerande.

Enastående resultat

Under de första sex månaderna av provet behövde APEX35 inget underhåll över huvud taget. Och eftersom den enda slitdelen i APEX-pumparna är slangen kunde den bytas snabbt och enkelt på 20 minuter utan att pumpen behövde demonteras från processlinjen. Med tanke på att ett byte av enbart statorn i den progressiva kavitetspumpen kan kosta runt 1 500 euro är den beräknade återbetalningstiden för APEX35 slangpump extremt kort. Dessutom går det att spara på inventarierna eftersom det bara är slangen som måste finnas på lager.

 

High solids slurry transfer

Pumpning av slitande tvättslam

En ny APEX35 slangpump från Watson-Marlow Fluid Technology Group bevisar att den har betydligt lägre underhållskrav hos Amsted Rail, världens största tillverkare av godsvagnskomponenter. När Bredel APEX35 sattes på prov i en processkritisk pumpning av slitande slam visade försöken att APEX35 i jämförelse med de befintliga membranpumparna kan förlänga tiden för de planerade underhållsintervallen dramatiskt hos denna betydande tillverkare av sidoramar och kopplingsbalkar för järnvägsvagnar.

Scott Schuette, teknisk chef på Amsted Rail, hade arbetat med Bredels slangpumpar tidigare hos Elementis Pigments och tog med sig sin övertygelse om tekniken till Amsted Rail.

Ny pump sparar pengar

Kurt Krummrich, industriförsäljningschef på Watson-Marlow Pumps Group förklarar: ”Amsted Rail har använt tryckluftsdrivna membranpumpar (AOD) i den här speciella processen i många år. Scotts önskan att prova någonting nytt kopplat till våra diskussioner om att det går att spara pengar på underhållet genom att installera den nya APEX35 innebar att vi fick in en fot.”

Perfekt anpassad för slitande hantering

När det gäller slitande ämnen som t.ex. tvättslam, har APEX slangpumpar en stor fördel genom att de inte har några dyrbara slitdelar som tätningar, ventiler, membraner, statorer, rotorer eller genomföringar som måste underhållas. Pumparna har också självsug och torrkörning.

Betydligt minskade underhållskostnader

Den Bredel APEX35 slangpump som ersatte en AOD-pump på ett av doppningskaren kör med dränkt insugning och praktiskt taget inget tryck. Medan AOD-pumparna behövde underhållas varannan vecka körde APEX35 slangpump kontinuerligt i tio veckor innan underhåll gjordes. Förutom de betydligt längre driftsperioderna blir ytterligare besparingar uppenbara när APEX-pumpen behöver underhållas, eftersom det tar mindre än hälften den tid som krävs för AOD-pumpen och den enda del som behöver bytas ut är det precisionsslipade slangelementet.

Sänkta energikostnader

Trots att AOD-pumparna har använts i många år är det Schuettes mål att i framtiden välja pumpar som inte bara minskar underhållet och stilleståndstiden utan också klarar sig utan tryckluft för sin drift.

Slutsats

Fördelarna med APEX-pumparnas ökade tillgänglighetstid och processkontinuitet hos Amsted Rail är uppenbar, och företaget kan se fram mot betydande besparingar på arbete och reservdelar och väsentligt sänkta ägandekostnader.

Gör en rundtur

*specifikationerna gäller endast APEX 10/15/20

Specifikation

  APEX10 APEX15 APEX20 APEX28 APEX35
Kontinuerlig flödeshastighet 2,8-280 l/tim 5,5-550 l/tim 8,7-870 l/tim 22-3 000 l/tim 45-5 300 l/tim
Intermittent flödeshastighet 2,8-390 l/tim 5,5-770 l/tim 8,7-1 200 l/tim 22-3 450 l/tim 45-6 200 l/tim
Kapacitet 0,046 l/varv 0,091 l/varv 0,145 l/varv 0,095 G/varv 0,195 G/varv
Minsta startmoment 48 Nm 57 Nm 57 Nm 1 330 lbf-tum 2 040 lbf-tum
Pumpelementets inre diameter

Ø 10 mm

Ø 15 mm

Ø 20 mm

Ø 28 mm

Ø 35 mm

 

Dimensioner för Apex 10/15/20 

Dimensionsritning för APEX 10,15,20

Dimensioner för APEX 28/35

Dimensionsritning för APEX 28,35

Förklaring av pumpningsprocessen

APEX pumpningsprincip

APEX peristaltiska pumpning fungerar genom att omväxlande komprimera och frigöra en bearbetad slang mellan pumphuset och rotorn. Optimal kompression säkerställs. Vätskan före rotorn skjuts mot utloppet medan den återstudsande slangen bakom rotorn drar in mer vätska. Det finns inga tätningar, säten eller ventiler i flödesbanan och flödet kommer endast i kontakt med slangens innervägg.

Underhållet består i att byta ut ett enda slangelement, vilket bara tar några minuter att utföra.

  • Kontakta oss

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post