Bredel slangar

Bredel slangelement

Bredel slangelement

Kontakta oss


Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

E-post

Overview

Vi är glada att kunna meddela att vi nu erbjuder provförpackningar av slangmaterial för Bredel- och APEX-pumpar.

kontakta oss nu för att reservera ditt paketEndast Bredel precisionsslipar varje slang för att garantera toleranserna och en perfekt slangkompression.

Pumpens livslängd och verkningsgrad är avhängig av att en original Bredelslang monteras i våra pumpar.

Viktiga egenskaper hos Bredels slangelement är:

Naturgummi - Endurance (NR)

Slangelementet har en avgörande betydelse för att säkerställa pumpens prestanda, hållbarhet och effektivitet. Bredels kompositförstärkta slangar är tillverkade av högkvalitativa gummiblandningar förstärkta med fyra individuella lager av tvinnad nylon och finslipade med högprecisionsutrustning. De inre och yttre lagren extruderas, och efter tillverkningen maskinbearbetas de för att säkerställa att kritiska toleransvärden upprätthålls.

En perfekt, 100% slangkomprimering eliminerar återläckage som kan förstöra skjuvkänsliga produkter och minska doseringsnoggrannheten.

Viktiga egenskaper hos Bredels slangelement är:

NaturgummiEnastående nötningsmotstånd. Allmänt resistent mot utspädda syror och alkoholer.

Hela listan över kemisk kompatibilitet finns i vår interaktiva guidekemisk kompatibilitet

Här kan du ladda ned vägledning för att bestämma den kemiska kompatibiliteten hos din vätska med ett slangmaterial.

APEX NR

Slangelementet har en avgörande betydelse för att säkerställa pumpens prestanda, hållbarhet och effektivitet. Bredels kompositförstärkta slangar är tillverkade av högkvalitativa gummiblandningar förstärkta med fyra individuella lager av tvinnad nylon och finslipade med högprecisionsutrustning. De inre och yttre lagren extruderas, och efter tillverkningen maskinbearbetas de för att säkerställa att kritiska toleransvärden upprätthålls.

En perfekt, 100% slangkomprimering eliminerar återläckage som kan förstöra skjuvkänsliga produkter och minska doseringsnoggrannheten.

Viktiga egenskaper hos Bredels slangelement är:

APEX-slang NR 100pxEnastående nötningsmotstånd. Allmänt resistent mot utspädda syror och alkoholer.

Hela listan över kemisk kompatibilitet finns i vår interaktiva guidekemisk kompatibilitet

Här kan du ladda ned vägledning för att bestämma den kemiska kompatibiliteten hos din vätska med ett slangmaterial.

Buna N (NBR)

Slangelementet har en avgörande betydelse för att säkerställa pumpens prestanda, hållbarhet och effektivitet. Bredels kompositförstärkta slangar är tillverkade av högkvalitativa gummiblandningar förstärkta med upp till fyra individuella lager av tvinnad nylon. Processen avslutas med högprecisionsbearbetning. De inre och yttre lagren extruderas, och efter tillverkningen maskinbearbetas de för att säkerställa att kritiska toleransvärden upprätthålls.

En perfekt, 100% slangkomprimering eliminerar återläckage som kan förstöra skjuvkänsliga produkter och minska doseringsnoggrannheten.

Viktiga egenskaper hos Bredels slangelement är:

Buna N Resistent mot oljor, fetter, alkalier och rengöringsmedel.

Hela listan över kemisk kompatibilitet finns i vår interaktiva guidekemisk kompatibilitet

Här kan du ladda ned vägledning för att bestämma den kemiska kompatibiliteten hos din vätska med ett slangmaterial.

APEX NBR

Slangelementet har en avgörande betydelse för att säkerställa pumpens prestanda, hållbarhet och effektivitet. Bredels APEX kompositförstärkta slangar är tillverkade av högkvalitativa gummiblandningar förstärkta med flera individuella lager av tvinnad nylon. Processen avslutas med högprecisionsbearbetning. De inre och yttre lagren extruderas, och efter tillverkningen maskinbearbetas de för att säkerställa att kritiska toleransvärden upprätthålls.

En perfekt, 100% slangkomprimering eliminerar återläckage som kan förstöra skjuvkänsliga produkter och minska doseringsnoggrannheten.

Viktiga egenskaper hos Bredels APEX slangelement är:

i-apexhose-10NBR-100px Resistent mot oljor, fetter, alkalier och rengöringsmedel.

Hela listan över kemisk kompatibilitet finns i vår  interaktiva guidekemisk kompatibilitet

Här kan du ladda ned vägledning för att bestämma den kemiska kompatibiliteten hos din vätska med ett slangmaterial.

EPDM

Slangelementet har en avgörande betydelse för att säkerställa pumpens prestanda, hållbarhet och effektivitet. Bredels kompositförstärkta slangar är tillverkade av högkvalitativa gummiblandningar förstärkta med fyra individuella lager av tvinnad nylon och finslipade med högprecisionsutrustning. De inre och yttre lagren extruderas, och efter tillverkningen maskinbearbetas de för att säkerställa att kritiska toleransvärden upprätthålls.

En perfekt, 100% slangkomprimering eliminerar återläckage som kan förstöra skjuvkänsliga produkter och minska doseringsnoggrannheten.

Viktiga egenskaper hos Bredels slangelement är:

EPDMUtmärkt kemisk resistens, särskilt mot ketoner, alkoholer och koncentrerade syror.

Hela listan över kemisk kompatibilitet finns i vår  interaktiva guidekemisk kompatibilitet

Här kan du ladda ned vägledning för att bestämma den kemiska kompatibiliteten hos din vätska med ett slangmaterial.

APEX EPDM

Slangelementet har en avgörande betydelse för att säkerställa pumpens prestanda, hållbarhet och effektivitet. Bredels APEX armerade och maskinbearbetade kompositslangar är tillverkade av högkvalitativ gummimassa, förstärkt med flera individuella lager av flätad nylon och därefter bearbetade med högprecisionsmaskin. De inre och yttre lagren extruderas, och efter tillverkningen maskinbearbetas de för att säkerställa att kritiska toleransvärden upprätthålls. APEX EPDM finns för närvarande för pumparna APEX 10, 15, 20 och 35.

En perfekt, 100% slangkomprimering eliminerar återläckage som kan förstöra skjuvkänsliga produkter och minska doseringsnoggrannheten.

Viktiga egenskaper hos Bredels APEX slangelement är:

APEX EPDM-slangUtmärkt kemisk resistens, särskilt mot ketoner, alkoholer och koncentrerade syror.

Hela listan över kemisk kompatibilitet finns i vår interaktiva guidekemisk kompatibilitet

Här kan du ladda ned vägledning för att bestämma den kemiska kompatibiliteten hos din vätska med ett slangmaterial.

CSM

Slangelementet har en avgörande betydelse för att säkerställa pumpens prestanda, hållbarhet och effektivitet. Bredels kompositförstärkta slangar är tillverkade av högkvalitativa gummiblandningar förstärkta med fyra individuella lager av tvinnad nylon. Processen avslutas med högprecisionsbearbetning. De inre och yttre lagren extruderas, och efter tillverkningen maskinbearbetas de för att säkerställa att kritiska toleransvärden upprätthålls.

En perfekt, 100% slangkomprimering eliminerar återläckage som kan förstöra skjuvkänsliga produkter och minska doseringsnoggrannheten.

Viktiga egenskaper hos Bredels slangelement är:

HypalonEnastående resistens mot starka, oxiderande produkter och koncentrerade syror och baser.

Hela listan över kemisk kompatibilitet finns i vår interaktiva guidekemisk kompatibilitet

Här kan du ladda ned vägledning för att bestämma den kemiska kompatibiliteten hos din vätska med ett slangmaterial.

APEX CSM

Slangelementet har en avgörande betydelse för att säkerställa pumpens prestanda, hållbarhet och effektivitet. Bredels APEX kompositförstärkta slangar är tillverkade av högkvalitativa gummiblandningar förstärkta med flera individuella lager av tvinnad nylon. Processen avslutas med högprecisionsbearbetning. De inre och yttre lagren extruderas, och efter tillverkningen maskinbearbetas de för att säkerställa att kritiska toleransvärden upprätthålls. APEX CSM-slangar finns endast för APEX 10/15/20-pumpar.

En perfekt, 100 % slangkomprimering eliminerar återläckage som kan förstöra skjuvkänsliga produkter och minska doseringsnoggrannheten.

Viktiga egenskaper hos Bredels APEX slangelement är:

APEX hose CSM 100pxEnastående resistens mot starka, oxiderande produkter och koncentrerade syror och baser.

Hela listan över kemisk kompatibilitet finns i vår interaktiva guidekemisk kompatibilitet

Här kan du ladda ned vägledning för att bestämma den kemiska kompatibiliteten hos din vätska med ett slangmaterial.

NBR for food

Lämplig för en mängd olika livsmedelsprodukter. Beständig mot de flesta rengöringskemikalier.

Slangelementet är kritiskt för att säkerställa pumpens prestanda, hållbarhet och effektivitet. Bredel kompositförstärkta slangar är tillverkade av högkvalitativa gummiblandningar förstärkta med upp till fyra individuella lager av flätad nylon och slutförd med högprecisions maskinbearbetning. De inre och yttre skikten är extruderade och bearbetade efter tillverkningen för att säkerställa att kritiska toleranser uppfylls.

Perfekt 100% komprimering eliminerar återläckage som kan förstöra produkter som är känsliga mot skjuvning och minska doseringsnoggrannheten.

Till de avgörande fördelarna med Bredel slangelement hör:

En komplett lista över kemisk kompatibilitet hittar du i den interaktiva hjälpen ”Kemisk kompatibilitet” Chemical compatability

För att fastställa den kemiska kompatibiliteten mellan din vätska och ett slangmaterial, kan en vägledning laddas ner här

APEX NBR for food

Lämplig för en mängd olika livsmedelsprodukter. Beständig mot de flesta rengöringskemikalier.

Slangelementet är kritiskt för att säkerställa pumpens prestanda, hållbarhet och effektivitet. Bredel kompositförstärkta slangar är tillverkade av högkvalitativa gummiblandningar förstärkta med upp till fyra individuella lager av flätad nylon och slutförd med högprecisions maskinbearbetning. De inre och yttre skikten är extruderade och bearbetade efter tillverkningen för att säkerställa att kritiska toleranser uppfylls.

Perfekt 100% komprimering eliminerar återläckage som kan förstöra produkter som är känsliga mot skjuvning och minska doseringsnoggrannheten.

Till de avgörande fördelarna med Bredel slangelement hör:

En komplett lista över kemisk kompatibilitet hittar du i den interaktiva hjälpen ”Kemisk kompatibilitet”  Chemical compatability

För att fastställa den kemiska kompatibiliteten mellan din vätska och ett slangmaterial, kan en vägledning laddas ner här

F-NBR

Slangelementet har en avgörande betydelse för att säkerställa pumpens prestanda, hållbarhet och effektivitet. Bredels kompositförstärkta slangar är tillverkade av högkvalitativa gummiblandningar förstärkta med upp till fyra individuella lager av tvinnad nylon. Processen avslutas med högprecisionsbearbetning. Vitt inre lager lämpligt för livsmedelskontakt. Det yttre lagren är maskinbearbetade för att kritiska toleranser ska garanteras.

En perfekt, 100% slangkomprimering eliminerar återläckage som kan förstöra skjuvkänsliga produkter och minska doseringsnoggrannheten.

Viktiga egenskaper hos Bredels slangelement är:

F-NBR hoseLämplig för alla livsmedelsprodukter inklusive oljor och fetter. Uppfyller FDA-, EG-, EHEDG- och 3A-standarder.

Hela listan över kemisk kompatibilitet finns i vår interaktiva guidekemisk kompatibilitet

Här kan du ladda ned vägledning för att bestämma den kemiska kompatibiliteten hos din vätska med ett slangmaterial.

APEX F-NBR

Bredel APEX F-NBR Hose

Lämplig för alla livsmedelsprodukter inklusive oljor och fetter. Uppfyller EG- och EHEDG-standarder. Finns endast för ATEX 10/15/20-pumpar.

Hela listan över kemisk kompatibilitet finns i vår  interaktiva guidekemisk kompatibilitet

Här kan du ladda ned vägledning för att bestämma den kemiska kompatibiliteten hos din vätska med ett slangmaterial.

Bioprene

Slangelementet har en avgörande betydelse för att säkerställa pumpens prestanda, hållbarhet och effektivitet. Bredels kompositförstärkta slangar är tillverkade av högkvalitativa gummiblandningar förstärkta med fyra individuella lager av tvinnad nylon. Processen avslutas med högprecisionsbearbetning. De inre och yttre lagren extruderas, och efter tillverkningen maskinbearbetas de för att säkerställa att kritiska toleransvärden upprätthålls.

En perfekt, 100% slangkomprimering eliminerar återläckage som kan förstöra skjuvkänsliga produkter och minska doseringsnoggrannheten.

Viktiga egenskaper hos Bredels slangelement är:

BiopreneUppfyller FDA-standarder, motståndskraftig mot alkoholer, syror och oxiderande produkter.

Hela listan över kemisk kompatibilitet finns i vår interaktiva guidekemisk kompatibilitet

Här kan du ladda ned vägledning för att bestämma den kemiska kompatibiliteten hos din vätska med ett slangmaterial.

Materialsäkerhet

Materialsäkerhetsdatablad

Materialsäkerhetsdatablad

Databladen

Bredel hose pumps    APEX Hose Pumps

  • Kontakta oss

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post