Helautomatisk fyllning och förslutning - FP50

FP50

FP50

Helautomatisk fyllning och förslutning

Kontakta oss


Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

E-post

Overview

FP50 broschyr

FP50 broschyr

Ladda ned nu

"FP50"FP50

FP50 är ett mycket kompakt aseptiskt vätskefyllningssystem, som är idealiskt för små till medelstora batcher för farmaceutiska och biotekniska industrier. F&U-avdelningar och kontraktfyllare bekräftar att systemets flexibilitet uppfyller deras krav för fyllning och förslutning.

Fyllning sker med en integrerad peristaltisk doserare med hög noggrannhet, som kan ge en optimal fyllningsnoggrannhet för volymer på mindre än 0,2 ml till 100 ml. Denna funktion förebygger dyr överfyllning av dyra vätskor. Alternativt, kan enheten göra en automatisk avluftning före, under och efter vätskefyllningsprocessen.

Ett fullständigt byte mellan olika vätskor, ampuller eller förslutare kan utföras av operatören inom fem minuter utan teknisk support utanför renrummet. Detta är ett tecken på en god kapitalavkastning.

Korta och pålitliga leveranstider reducerar projektkostnader.

FP50 kan anpassas att passa olika brickstorlekar vid in- och utmatningen. Inmatningsbrickan kan också placeras på FP50s framsida eller på enhetens vänstra sida.

  • Kontakta oss

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post