OEM vagnlösningar - för fyllningslinjor med hög kapacitet

Fyllningslösningar för nya eller befintliga fyllningslinjer

Fyllningslösningar för nya eller befintliga fyllningslinjer

Kontakta oss


Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

E-post

Overview

OEM-vagn med peristaltiska fyllare

Vagnmonterade fyllningssystem från Flexicon är idealiska för befintliga fyllningslinor där kolvpumpar behöver bytas ut. Vagnkonstruktioner finns tillgängliga för 2 till 16 fyllningsstationer med en huvudregulator, som kan antingen integreras på vagnen eller monteras på manöverpanelen på huvudmaskinen.

Dra fördel av en snabb valideringsprocess och uppnå optimal kapacitet utan dyra stopp på grund av stänkning, skumning eller droppande på flaskbandet. Dyr överfyllning och lång rengöringsvalidering av kolvfyllare elimineras, vilket leder till ytterligare besparingar.

  • Kontakta oss

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post