Certa-produktanimering

Certa är renare än en lobrotor- eller omkretskolvpump

Certa är renare än en lobrotor- eller omkretskolvpump

Kontakta oss


Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

E-post

Overview

Broschyr om Certa från MasoSine

Broschyr om Certa från MasoSine

Hämta nu

"Sinusprincipen"

Sinuspump-animering

Certa-pumpen från MasoSine är en mycket pålitlig förträngningspump (PDP) som sparar pengar för livsmedels- och dryckestillämpningar. Vår exklusiva sinusrotor har inte de begränsningar som konventionella lobrotorpumpar har utan kan suga kraftfullt med låg skjuvning och låg pulsation och samtidigt hantera produkten på ett skonsamt sätt. I allt detta ingår ett enkelt och snabbt underhåll och 3-A-certifiering.  
MasoSines ingenjörer har inte hindrats av de konventionella lobrotorpumparnas begränsningar utan har skapat en av de mest effektiva och pålitliga förträngningspumpar som finns.

MasoSines exklusiva design med en enda axel och en enda sinusrotor utgör det centrala i den här innovativa och enkla produkten. Pumparna har en enda axel och en enda rotor, och behöver därför inte några komplexa växlar eller ett flertal tätningar, i motsats till konventionella lobrotorpumpar. Med en rotor, en axel och en tätning blir underhållet enkelt och sparar pengar.

De mycket pålitliga förträngningspumparna från MasoSine utgör resultatet av över 25 års ingenjörsinnovation och produktutveckling. Kunder främjas av det minskade slöseriet och den snabbare bearbetningen med tillhörande låg skjuvning, kraftig sugförmåga, låg pulsation, skonsam behandling av livsmedel eller produkter med hög viskositet, liksom den enkla rengöringen och underhållet till låg kostnad.

Underhållet tar bara minuter och kan utföras på plats av produktionspersonal. Bara standardkomponenter behövs för byte av utslitna delar för att återställa prestandan till ”ny”.

SPRÄNGSKISS

Funktioner

Certa – den renaste pump som du någonsin kommer att behöva

Ingenjörer i livsmedels- och dryckesfabriker måste ofta pumpa produkter med hög viskositet, från frusen apelsinjuice, lyxiga sallader och bageripodukter till ostmassa och aptitliga pajfyllningar. Certa uppfyller den högsta standarden för hygien och rengörbarhet, kombinerat med  förbättring av processeffektivitet och minimering av total ägandekostnad. 

Renare än en lobrotor- eller omkretskolvpump

Så gott som pulsfri

Låg skjuvningshantering

Lägsta ägandekostnad

Energieffektiv

 

 

 

 

 

MasoSine Energieffektivitet

 

Kurvorna för MasoSine Energieffektivitet (MEE) visar hur sinusprincipen behöver mindre energi för att fungera i viskösa tillämpningar. Kurvorna visar tydligt hur MasoSine-pumpar hjälper organisationer att uppnå bättre hållbarhet

Tillämpningar

Certa-tillämpningar i livsmedels- och dryckesindustrinDrycker

Hantering av fruktjuicekoncentrat med hög viskositet kan göra pumpning långsam och kavitationsbenägen. Detta gäller särskilt om temperaturen faller under 0 °C, då viskositeten stegökas. 

När viskositeten ökar måste det högsta möjliga varvtalet av en lobrotor- eller omkretskolvpump sänkas avsevärt så att kavitation inte uppstår och därmed sänker den uppnåbara flödeshastigheten. Dessutom ökar energikonsumtionen drastiskt när rotorerna skär igenom den tjockare vätskan.

Med Certa får bytet till en produkt med högre viskositet endast en försumbar påverkan på flödeshastighet eller på den energi som krävs. En höjning av viskositeten från 20 000 cP till 200 000 cP höjer t.ex. den viskösa hästkraften (VHP) nominellt med mellan 0,1 och 0,3 VHP (0,22 kW).

Bageriprodukter

Efterfrågan på färska bageriprodukter stiger över hela världen och bagerier försöker förbättra bearbetning av allt från deg och smet till konfektyrfyllnader och glasyr. Konkurrensen är knivskarp och produktkvaliteten blir därför en mycket viktig del för att uppnå försäljningsframgång.

Viskositeten kan stiga till tusentals, eller t.o.m. miljontals, cP – vilket ofta betyder användning av kostsamma och för stora lobrotor- och omkretskolvpumpar för att kunna hantera den höga viskositeten och även kunna minska skjuvningen. 

Mejerier

I den kostnadsmedvetna mejeribranschen är det en stor utmaning att hitta sätt att minska kostnaderna, och det är något som Certa-pumparna löser enkelt. Deras enastående skonsamma pumpprincip tillåter kunderna att hantera sina känsliga produkter med den omsorg de förtjänar.

Certa-pumpserien har full EHEDG-certifiering typ EL aseptisk klass I och kan därför användas i aseptiska processer utan någon extra certifiering.

Bearbetning av partiklar och mjuka, fasta produkter

När mjuk frukt, tärnade grönsaker, kokta baljfrukter eller kött ingår i bilden tar Certa hand om de här mjuka men fasta produkterna utan att processen blockeras och utan att orsaka skada bland ingredienserna.

Tekniskt

Certa one shaft, one seal system

 

 

Tekniska Data
Modell  Max. partikelstorlek Volym per varv Varvtal Max. flöde Max. tryck
Max. temperatur
Axeldiameter Axelhöjd
mm liter rpm l/h bar C mm mm
Certa 100 13 0.07 1000 4,200 10 100 28 95
Certa 200 18 0.12 1000 7,200 10 100 28 109.5
Certa 250 22 0.24 800 11,520 15 100 28 150
Certa 300 30 0.50 600 18,000 15 100 50 170
Certa 400 38 1.16 600 41,760 15 100 50 200
Certa 500 50 1.92 600 69,120 15 100 50 250
Certa 600 60 2.75 600 99,000 15 100 65 255
Certa 800 100 10.64 400 255,360 15 110 110 405

 

Certa 300/Certa 400 performance graphCerta 250 performance graph    

Certa 800 curves

Certifiering

Certa-certifieringThe European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) är ett konsortium av utrustningstillverkare, livsmedelsindustri, forskningsinstitut och folkhälsemyndigheter. Konsortiet grundades år 1989 med målet att främja hygienen under livsmedelsbearbetning och -förpackning. Mer

3-A SSI är en självständig, ideell organisation som syftar till att förbättra hygienutrustningen för livsmedels-, dryckes- och farmaceutiska industrin. 

FDA ansvarar för att skydda folkhälsan genom att trygga säkerhet, effektivitet och trygghet kring läkemedel för människor och djur; biologiska produkter; medicinska apparater; landets tillgång till livsmedel; kosmetika; och produkter som avger strålning.

EUROPAPARLAMENTETS OCH EUROPEISKA RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 1935/2004 från den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

CIP

 

 

Videon visar hur MasoSine Certa-pumparna kan rengöra på plats även när det gäller de mest besvärliga ämnen. I den här demonstrationen har vi först pumpat senap, som sedan fått torka i maskinen. Sedan kör vi bara vatten – utan tvättmedel – genom pumpen och alla spår av senap försvinner utan svårighet.

Certa-pumparna har:

Gör en rundtur

Broschyr

certa manual    Certa 800

Datablad

Certa databladcerta mee-curves  Certa 800  Mee Curves

Manual

Certa databladcerta mee-curves  Certa 800  Mee Curves

Underhåll

 

 

  • Kontakta oss

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post