400RXMD Ablationspumpar för kirurgi

400RXMD OEM pump för lågt flöde

400RXMD OEM pump för lågt flöde

400RXMD OEM pump för lågt flöde

400RXMD OEM pump för lågt flöde

400RXMD pump för medicinska applikationer

400RXMD pump för medicinska applikationer

Kontakta oss


Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

E-post

Overview

400RXMD Datablad

400RXMD Datablad

Ladda ned nu

Den nya generationens pumpar, särskilt utformade för att ingå i medicinska tillämpningar som radiofrekvensablation eller hjärtablationer.

Väldokumenterad erfarenhet

Lanseringen av 400RXMD (produktnamnets "MD" står för "medical device" (medicinteknisk produkt) följer på framgångarna hos dess föregångare inom OEM-tillämpningar under de senaste femton åren. Den nya 400RXMD-pumpen har utvecklats ur denna erfarenhetsbank genom omfattande forskning med kunder och industriexperter, vilket säkerställer att den uppfyller behoven hos katetertillämpningar som radiofrekvensablation och hjärtablation i synnerhet.
 
Pumpen har bevarat sin unika förmåga att leverera låga flöden vid högsta möjliga tryck, särskilt för kateternedkylningstillämpningar, men har nu utrustats med en större öppning för slangisättning, som tillsammans med en ny slanghållare, säkerställer snabb och problemfri slangisättning. På så vis minimeras risken för mänskliga fel och processen skyddas. Med den nya fabriksjusteringsmekanismen kan trycket/flödesprofilen finjusteras för att matcha specifika krav. 
 
Watson-Marlows nya 400RXMD-pump ingår i en serie med tio olika modeller, som inkluderar motoralternativen stegmotor och borstlös likströmsmotor och tillhandahåller överlägsen och exakt pumpteknik åt OEM-företag i medicinbranschen. I serien ingår modeller med flöden upp till 500 ml/min vid 4 bar (60 psi) och 100 ml/min vid 6 bar (87 psi)

400RXMD DriveSure

400RXMD DriveSure-pumpar erbjuder en skräddarsydd design och beprövad pump- och drivenhetskombination, som är speciellt avsedd för kirurgiska ablationsapplikationer där katetern eller nålen måste kylas mycket noggrant.

Dessa nya pumpar från Alitea kan ge ett mottryck på 6 bar vid låga flöden, vilket garanterar en noga kontrollerad ablationsprocess i alla lägen.

DriveSure är exakt och tystgående som en viskning med garanterad prestanda över ett stort varvtalsområde som spänner från 8 till 408 rpm. Den bidrar till låga ägandekostnader tack vare en enda leverantör och det enkla handhavandet med vår plug-and-play-lösning för medicinska applikationer.
Tillämpningar

Vår erfarenhet av att leverera OEM-pumpar fokuserade på viktiga tillämpningar inom marknaden för medicintekniska produkter, har lett till att vi har etablerat ett ledande anseende under de senaste femton åren. Viktiga tillämpningar med flöden upp till 100 ml/min utan minskningar och tryck upp till 6 bar (87 psi). Våra 400RXMD-pumpar har överlägsen kapacitet inom två stora tillämpningsområden inom marknaden för medicintekniska produkter tillverkade av OEM-företag: 
 

Hjärtablation: Används i de flesta fall vid förmaksflimmerablation 

400RXMD-pumpen är optimal vid leverans av kylande vätska för exakt temperaturreglering under kateterburen hjärtablation. Under ingreppet förs flexibla katetrar in i patientens blodkärl, till hjärtat. Elektriska impulser används för att framkalla arytmin och lokal upphettning eller nedfrysning används för att ablatera (förstöra) den onormala vävnaden.

Radiofrekvensablation (RFA): för leverskador, cancertumörer eller ryggsmärtor

Den här enkla, stabila och unika OEM-pumplösningen har utformats för utrustning som använder metoden radiofrekvensablation (RFA), där pumpen ingår i ett större system som omfattar en radiofrekvensgenerator och en kateter eller nål. Den här tekniken kan användas vid många kirurgiska ingrepp, inklusive hjärtarytmi, smärthantering och cancerbehandling.  

I båda tillämpningarna, introducerar 400RXMD-pumpen kylande vätska för exakt temperaturreglering, vilket ger en effektivare behandling och förhindrar ärrbildning. Den kylande vätskan hjälper till att koncentrera radiofrekvensenergin på målområdet, vilket är särskilt viktigt när stora vävnadsvolymer ablateras, till exempel vid cancerbehandling.

Tekniska data

Tre olika tryckinställningar upp till 6 bars (87 psi) mottryck,
med flöden upp till 500 ml/min

Specifikationer

Specifikationer
Pumptyp Enkanalig pump
Motortyp, standard Borstlös likströmsmotor
Motortyp, tillval Stegmotor
Rekommenderad användning Kontinuerliga eller intermittenta tillämpningar
Motorhastighet - standard/VDL 100 - 550 varv/min
Motorhastighet - stegmotor/ST-S 1,6 mm slang 1-450 varv/min, 3,2 mm slang 1-300 varv/min
Användning CW eller CCW
Ungefärlig motorlivslängd Upp till 20 000 timmar
Matningsspänning 24 V likström
Drifttemperatur +5°C till +40°C
Vikter 1,25 kg (2 lb 12 oz) - VDL
1,37 kg (3 lb) - ST-S

 

Prestanda

400RXMD flöde kontra tryck diagram 3,2    400RXMD flöde kontra tryck diagram 1,6 mm

 400RXMD flöde kontra varv bild

Dimensioner

Bild över 400RXMD-dimensioner

Nedladdning av datablad

400RXMD datablad (05)

Mnaua;

  • Kontakta oss

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post