Vägledning till kemisk kompatibilitet

Genomför alltid ett vätskeprov innan du väljer slangmaterial för kritiska tillämpningar. Doppa en provbit av slangen (kan beställas från Watson-Marlow eller dess distributörer) i en sluten behållare med mediet under 48 timmar och undersök sedan om det finns tecken på angrepp, svällning, ökad hårdhet eller andra förändringar.

Sök efter kemikalier

Material

Märkdata

Aluminium C
Bioprene -
Buna N C
Cast iron -
EPDM C
Epoxy -
Fluorel -
F-NBR C
Gore style 400 -
Hypalon (CSM) C
Marprene -
Mild steel C
Natural Rubber - Endurance C
Neoprene -
Nitrile C
Petroproof C
PFPE Lubricant -
Polyethylene A
Polypropylene C
PTFE A
Pumpsil and Pumpsil D -
PureWeld -
PVC -
PVDF -
ReNu Glycerol lubricant A
ReNu Silicone lubricant A
Santoprene -
SEBS -
SS316 C
STA-PURE PCS -
STAPURE PFL -
Viton -

Förklaring till märkdata

  • A Liten eller obetydlig 0-5% volymsvällning
  • B Måttlig effekt 5% - 10% volymsvällning
  • C Allvarlig effekt 10% eller större volymsvällning
  • - No data available