Много енергийни съоръжения преминаха към биомаса с помощта на помпите с маркуч Bredel

Помпи с маркуч Bredel в съоръжението Dong EnergyПомпите с маркуч Bredel бяха инсталирани като част от проект за работа с абразиви в комбинирано съоръжение за топлоснабдяване и електроенергия (CHP) в Dong Energy в Студструп, Дания.

Проектът предвиди преминаването на съоръжението от въглища към гориво от биомаса, в съответствие с амбицията му да доставя устойчива енергия. Перисталтичните помпи с маркуч Bredel бяха избрани от водещия изпълнител Eurocon след като изпитвания показаха как конкретни предизвикателства като висока плътност, нехомогенна маса, абразивни частици и високо налягане могат да бъдат преодолени по-добре спрямо конкурентните помпи с увеличаваща се кухина.

Промяна на процеса

При преустройството от въглища на биомаса (дървени пелети), Dong Energy настоя за изграждането на инсталация за горене на пепел от изгарянето на въглища, за да се постигне оптималното свързване на алкалните вещества в димните газове. Това би послужило и за избавяне на стените на котела от натрупване на котлен камък/шлака, корозия, както и за намаляване на отравянето на катализатора deNOx.

За тази цел летливата пепел се смесва с 35% вода, подава се в дозиращите резервоари (всеки с рециркулационна линия) през тръбопровод с дължина 650 м и накрая се инжектира в мелниците за пелети. Вътре, за да се избегне слягането, са разположени четири помпи с маркуч Bredel 80, които циркулират суспензията от летлива пепел, която след това се дозира от рециркулационната линия в котел Babcock.

Суспензията от пепел се дозира чрез четири мелници за дървени пелети, всяка оборудвана с помпа Bredel 40. Общо в инсталацията са използвани 21 помпи Bredel с различни размери, някои от които работят непрекъснато.

Удължаване на живота на маркуча за позволяване на максимално време на работа

Беше очевидно на ранен етап от проекта, че потенциалът на износване на маркучите е висок. Тук сътрудничеството в проекта между WMFTG, Eurocon и Dong Energy предвиди осигуряването на оптимизирано решение, което потенциално би довело до огромни финансови спестявания - с летливата пепел се борави традиционно с големи хидравлични помпи с двойно действие, струващи около 500 000 паунда всяка.

Чрез извършването на малки промени в процеса беше установено, че животът на елементите от естествен каучук, използвани в Dong Energy, може да бъде удължен. С добрата инженерна поддръжка от WMFTG, обратното налягане на системата беше оптимизирано чрез поставяне на подложки, което намали механичното натоварване върху маркучите на помпите.

Оптимизирано решение

„В обобщение, въздействието на абразивността върху живота на маркучите е ниско; въздействието на фактори като съдържание на сухо вещество и скорост на помпата е много по-високо “, казва г-н Ван дер Мойлен, мениджър по обучението и приложенията на Bredel Hose Pumps. „В Студструп съдържанието на сухи твърди вещества в летливата пепел, постъпваща в системата, се контролира автоматично - когато надхвърли границата, при която суспензията може да бъде успешно изпомпвана, Bredel 40 се активира за добавяне на вода, докато B100 (използва се за прехвърляне на подготвената суспензия от буферен резервоар в резервоарите за съхранение) е в състояние отново да изпомпва. Що се отнася до скоростта на помпата, тя има почти линеен ефект върху живота на маркуча: половината от скоростта удвоява живота на маркуча." 

  • Открийте продукти

  • Открийте местен контакт

  • помощ и съвет

    За помощ и съвет моля свържете с нас на:

    1103 Budapest, Kőér utca 2./A.

    +36 1 445 32 58