Bio Y – 等腰Y型宝塔接头

Bio Y

Bio Y

等腰Y型宝塔接头为满足高性能标准而设计

Contact us

如需购买产品,请通过以下方式联系我们

电话: +86 21 2416 3666

传真: +86 21 2416 3699

你也可以给我们发电子邮件或者查询你附近的经销商

Overview

BioPure流体管路配件手册

BioPure流体管路配件手册

下载

Bio Y™ - 等腰Y型宝塔接头

Bio Y接头和我们的BioBard宝塔TC转换接头一样,同样按高性能标准设计生产。由符合FDA、美国药典Class VI和欧洲药典主文件所列的聚丙烯材料制成。

产品图纸

配件号
内径
适用软管内径
材质
下载图纸
PP0250BY 1/4" 1/4" - 3/8" 3.2mm - 6.4 mm Natural PP PP0250BY
PP0375BY 3/8" 3/8" - 1/2" 6.4mm - 9.6mm Natural PP PP0375BY
PP0500BY 1/2" 1/2" - 5/8" 9.6mm - 12.7mm Natural PP PP0500BY
PP0625BY 5/8" 5/8" - 3/4" 12.7mm - 15.9mm Natural PP PP0625BY
PP0750BY 3/4" 3/4" - 7/8" 15.9mm - 19mm Natural PP PP0750BY
PP0875BY 7/8" 7/8" - 1" 19mm - 22.2mm Natural PP PP0875BY
PP1000BY 1" 1" 22.2mm - 25.4mm Natural PP PP1000BY

 

  • Contact us

    如需购买产品,请通过以下方式联系我们

    电话: +86 21 2416 3666

    传真: +86 21 2416 3699

    你也可以给我们发电子邮件或者查询你附近的经销商