Ny ReNu-pumpehovedteknologi med nøjagtigt og repeterbart flow til polymerdosering

Qdos 20 ReNu PU Polymer dosing

Ny ReNu-pumpehovedteknologi med nøjagtigt og repeterbart flow til polymerdosering

Watson-Marlow Fluid Technology Group har annonceret lanceringen af et nyt pumpehoved, der er beregnet til at anvende sammen med den prisbelønnede Qdos-serie af peristaltiske doseringspumper. Qdos 20 med ReNu™ PU-pumpehovedet fungerer med et repeterbart flow på 28 l/timen ved 4 bar (7,67 GPH ved 60 psi) til væsker med store viskositetsudsving og har en garanteret doseringsnøjagtighed på ±1%. 

Med lanceringen af Qdos 20 ReNu PU er der nu en effektiv løsning til den stigende efterspørgsel globalt efter systemer til polymerdosering i vandrenseanlæg. De fleste af disse anlæg anvender polymerer til at afvande slam, så det fylder mindre, og omkostningerne til bortskaffelse og opbevaring af slamkagen derved kan reduceres med op til 75%. Brugere af det nye pumpehoved melder allerede om markante procesforbedringer ved dosering af polymerer sammenlignet med at anvende membrandoseringspumper. 

ReNu PU-pumpehovedet er konstrueret til at fungere med maksimal procesoppetid. Dette bidrager den hurtige, sikre og nemme afmontering og montering af pumpehovedet til. Det kræver hverken specialværktøj eller særligt udlærte vedligeholdelsesteknikere hos kunden. 

Desuden har ReNu PU-pumpehovedet integreret lækagedetektering og tæt kemisk indkapsling. Dette er vigtigt, fordi oprensning efter spild af polymer kan være sundhedsskadeligt for operatører og tidskrævende. 

Tilbagemeldinger fra kunder

Et forsyningsselskab ved Lake Michigan i Illinois, USA, har meldt tilbage, at ReNu PU er velegnet til præcis dosering af polymerbaserede flokkuleringsmidler. Forsyningsselskabet skulle rense spildevandsafløbet fra et kalkstensbrud, og ved at montere en Qdos-pumpe med et ReNu PU-pumpehoved kunne selskabet overholde vandkvalitetskravene ved hjælp af en driftsikker og nemt vedligeholdt løsning.

Et stort bryggeri i Storbritannien har også kunnet melde om gode resultater med pumpehovedet. Bryggeriet har tidligere anvendt en membrandoseringspumpe til polymerdosering. Men den lille kontraventil i membranpumpen blev nemt tilstoppet af polymeren. Derfor skulle pumpen renses ofte, hvilket var en større opgave på grund af væskens høje viskositet.

"Vi oplever ikke disse problemer med Qdos-pumpen, som doserer polymer driftsikkert ca. 12 timer hver dag," fortæller Dave Burrows hos SUEZ UK med ansvar for bryggeriets spildevandsrensning. "Jeg har kun godt at sige om driftsikkerheden og den nemme brug af både Qdos-pumpen og ReNu PU-pumpehovedet. Og når pumpehovedet nærmer sig ophør af dets levetid, får man brugbar besked om det. Det er nemt og hurtigt at udskifte, og vi er oppe at køre igen efter 5-10 minutter." Qdos 20 ReNu PU er vellykket på alle måder og uden de problemer, som ellers opleves over længere tid.

ReNu PU

 
  • Find et produkt

  • Find en lokal kontakt

  • Hjælp og vejledning

    For hjælp eller rådgivning, venligst kontakt os på:

    Kundeservice +45 43 94 00 65:

    Du kan også sende os en e-mail eller finde din nærmeste forhandler