Sikker pumpning af slidende fyldere

Fyldere

Slidende fyldere, som bruges i anlæg til pulp og papir, frembyder ikke nogen udfordring for Watson-Marlow positive forskydningspumper. Designet af vore pumper tilbyder:

Slemmet calciumcarbonat og andre lerbaserede slammasser kan beskadige og endda ødelægge nogle pumpetyper. Dette resulterer i bekostelig nedetid for processen og tab af produkt fra utætheder. Bredel slangepumper og Watson-Marlow peristaltiske pumper er bygget til at kunne håndtere slidende slammasser uden risiko for utætheder. Produktet er inddæmmet på sikker vis indenfor røret eller slangen. Ingen bevægelige dele kommer i kontakt med fyldere. Dette minimerer krav til vedligeholdelse, og giver besparelser i udgifter og tid.

  • Find et produkt

  • Find en lokal kontakt

  • Hjælp og vejledning

    For hjælp eller rådgivning, venligst kontakt os på:

    Kundeservice +45 43 94 00 65:

    Du kan også sende os en e-mail eller finde din nærmeste forhandler

Bredel slangepumper til pulp og papir

Bredel slangeelementer til pulp og papir