Gærhåndtering i brygningsprocesser

gærhåndtering i brygningsprocesserReduceret spild plus højere produktkvalitet i processer med dosering, høst og overførsel af gær

Gær er en central ingrediens ved ølbrygning for at starte fermenteringen. Der anvendes simple sukkerarter, som f.eks. glucose og maltose, til at frembringe de nødvendige ingredienser, som f.eks. alkohol og kuldioxid. Når gæren pumpes rundt i et bryggeri, er det vigtigt, at det sker forsigtigt for at undgå, at gæren skades, da det kan forringe gærvirkningen og i sidste ende øllets smag.

Hvad enten det er simpel overførsel af gær fra én brygningsfase til en anden, dosering af gær i gæringstanken eller høst af gær til genbrug efter fermenteringen, er der kæmpe fordele ved at anvende den rette gærpumpe.

Anvendelse af den rette teknologi

På grund af gærens shear-følsomhed er der stor risiko for, at den bliver skadet i mange pumpetyper. Watson-Marlow Fluid Technology Groups sortiment af peristaltiske pumper og sinuspumper pumper ekstremt nænsomt, så gæren beskyttes mod forringelse ved pumpning.

Vigtige proces- og håndteringsbehov kan opfyldes ved at anvende en pumpe med nænsom pumpeteknik, præcist og repeterbart flow, høj sugeevne, hygiejnisk design og minimal, sikker, nem og billig vedligeholdelse, som f.eks. fra vores Certa- eller Bredel-sortiment.

Pumpeteknologier med høj sugeevne er nødvendige, især til undergær, der kan være vanskeligt at flytte fra de potentielt mange gæringstanke, som et bryggeri kan have. Desuden kan gærhøst efter fermenteringen (for at genanvende gæren) være særligt udfordrende alt efter råvarens viskositet, rørlængder/-diametre og forskellige tankafstande. Derfor er nænsom håndtering vigtigt for at maksimere udbyttet og derved reducere omkostningerne.

Desuden er hygiejne et vigtigt aspekt for bryggere. Hvis der trænger bakterier ind i fermenteringsprocessen, kan det påvirke kvaliteten i alvorlig grad, så øllet bliver dårligt. Vores sortiment af peristaltiske pumper og sinuspumper er i hygiejniske design og CIP-kompatible (clean-in-place).

Disse produktegenskaber sikrer, at ud over fremstilling af øl af en høj, ensartet kvalitet, opnås samtidig mindre spild. Og kombineret med nem og minimalt nødvendig vedligeholdelse er vores pumpeteknologier med til at holde de samlede produktionsomkostninger på et minimum.

Markedsanerkendte pumper

De typiske fordele og den høje ydeevne med MasoSine Certas veletablerede sinuspumpeteknologi præsterer omfatter bl.a. nul pulsering, suveræn håndtering af tyktflydende væsker, simpel konstruktion, driftsikkerhed, energieffektivitet, udskiftelige komponenter og lave totalomkostninger. Med EHEDG-certificering (type EL, klasse I, og nu også EL aseptisk, klasse I) og 3A-certificering som standard er Certa-pumperne yderst nemme at rengøre, så vedligeholdelse og nedetid er minimal.

Bredel-slangepumper yder en fast væskemængde pr. omdrejning og doserer den rette mængde uden shear og uden at tilføre ilt, uanset væskens viskositet eller procesforholdene. Det sikrer kvalitet og repeterbarhed.

Det vigtigste element i Bredel-slangepumperne er slangerne. Vores slanger i klasse F-NBR til fødevarer kombineret med Bredel-pumper fungerer konsekvent og driftsikkert, så krav til hygiejne, ydeevne og procesoppetid nemmere kan opfyldes. Slangerne overholder kravene ifølge FDA 21CFR177.2600, forordning (EF) nr. 1935/2004 og BfR XXI cat.4, og levetiden er op til 80% længere.

Certa-pumper er førstevalget til gærhåndtering

Download nu

Stor ølproducent i Brasilien indfører Certa-teknologi på mange af selskabets bryggerier

Download nu

Pumper med høj sugeevne reducerer tidsforbruget til gærhøst

Download nu

  • Find et produkt

  • Find en lokal kontakt

  • Hjælp og vejledning

    For hjælp eller rådgivning, venligst kontakt os på:

    Kundeservice +45 43 94 00 65:

    Du kan også sende os en e-mail eller finde din nærmeste forhandler