Filtrering i brygningsprocesser

Filtrering i brygningsprocesser

Større præcision og højere kvalitet med reducerede omkostninger til ølfiltrering

Øl filtreres for at fjerne bundfaldet efter brygningsprocessen. Det er nødvendigt at fjerne disse fine partikler ikke blot for at forbedre øllets fysiske udseende, men også dets smag og aroma.

Ved filtrering anvendes klaringsmidler, som er stoffer, der tilsættes sidst i brygningsprocessen. Der findes mange typer af klaringsmidler med forskellige egenskaber, som på hver deres måde forbedrer øllets endelige kvalitet.

Kiselgur er et stof med slidende egenskaber, der typisk anvendes ved ølbrygning til filtrering på grund af dets effektive evne til at fjerne de uønskede partikler (herunder restgær) i øllet og opnå det udseende og den smag, som øllet skal have. Det tilsættes normalt efter fermenterings- og modningsfasen.

Øvrige klaringsmidler omfatter bl.a. polyvinylpolypyrrolidon (PVPP) og kiselgel. De anvendes til at udtrække urenheder og fjerne uklarhed, så slutproduktet bliver helt klart.

Præcis og driftsikker pumpeteknik til dosering og overførsel

For at opnå den ønskede kvalitet skal kiselgur eller PVPP doseres præcist. Det er nødvendigt, for at øllet kan få den samme smag og det samme udseende hver gang. Kunderne forventer, at et ølmærke altid smager, dufter og ser ud på en bestemt måde.

Peristaltiske doseringspumper fra Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) fungerer ekstremt præcist og repeterbart. Pumpeflowet påvirkes ikke af forskelle i væskeviskositet eller rørledningsstørrelse. Derved undgås behovet for at overdosere med dyre klaringsmidler for at sikre tilsætning af den rette mængde, hvilket minimerer omkostningerne.

Klaringsmidler, og især kiselgur, kan have slidende egenskaber og derfor få mange pumpetyper til at svigte. Det er ikke noget problem ved anvendelse af vores sortiment af Bredel-slangepumper til dosering af klaringsmidler, da de nemt håndterer slidende væsker uden slitage, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og nedetid. Desuden er der ingen ventiler eller tætninger, som kan sætte sig fast, så dyr nedetid undgås, og vedligeholdelsen bliver nemmere.

Ud over at dosere kiselgur, PVPP, kiselgel og andre klaringsmidler er WMFTG's peristaltiske Bredel-slangepumper yderst velegnede til at fjerne det bortfiltrerede slam fra processen. Slammet er slidende og kan være meget tyktflydende, hvilket gør det vanskeligt for andre pumper at håndtere. Dette er ikke et problem for vores slangepumper, som ud over at håndtere slidende pumpemedier også har høj sugeevne. Disse pumpers sugeevne er op til 9 m, og de er selvansugende. Desuden tåler de tørkørsel.

  • Find et produkt

  • Find en lokal kontakt

  • Hjælp og vejledning

    For hjælp eller rådgivning, venligst kontakt os på:

    Kundeservice +45 43 94 00 65:

    Du kan også sende os en e-mail eller finde din nærmeste forhandler