APEX slangepumper erstatter progressive fortrængningspumper til pumpning af bentonit

Et stort vandværk i Sydafrika drager fordel af Bredels APEX15 pumper til dosering af bentonit i kildevandet for at hjælpe flokkulation.

APEX hose pumps handle abrasive bentonite metering application without costly damage APEX pumperne har erstattet flere progressive fortrængningspumper til dosering af bentonit i kildevandet for at hjælpe flokkulation. Bentobit er et lerprodukt med krystallinsk kvarts (naturligt forekommende). Stoffets slibende karakter kan forårsage dyr beskadigelse af de progressive fortrængningspumper, hvilket er et forhold, der ikke finder sted ved brug af APEX teknologi. 

Ingen tilstopning eller friktionsslid

Traditionelle behandlingsmetoder til at fjerne opslæmmet og kolloidt materiale fra vand omfatter kemisk koagulering af små kolloide partikler og flokkulation af de små partikler, der danner flokkulerende bundfald og aggregater.

Bentonitten tilføres, når vandet, der skal flokkuleres, indeholder for få partikler til effektiv flokkulation.

Flere af Umgeni Waters anlæg har oplevet problemer med deres positive fortrængningspumper på grund af dosering af bentonit, hvilket i gennemsnit typisk finder sted cirka en gang om måneden. Ved opstart kører de positive fortrængningspumper øjeblikkeligt tør på grund af bentonittens egenskaber. Ansugningsledninger kan blive tilstoppede, og pumpens stator kan blive beskadiget.

Forbedret pålidelighed

Ved anvendelsen i Amanzimtoti hældes bentonitten over i en opbevaringsbeholder på 3000 liter, hvor den blandes. Den slidende væske pumpes derefter, så de faste stoffer forbliver opslæmmede. Den slidende væske pumpes derefter, så de faste stoffer forbliver opslæmmede. Det er vigtigt at nævne, at de to APEX slangepumper kan køre baglæns i tilfælde af tilstopninger og derefter køre i den rigtige retning igen, når der er fri passage.

APEX pumperne er designet til at passe til alle doserings- og overførselsanvendelser fra flows på 2,8 til 6200 l/t over flere forskellige anvendelser og er nu behandlingsanlæggenes førstevalg verden over. De innovative pumper byder på et robust, kompakt og direkte koblet design og er fremstillet til oppetid og kontinuitet i processen.

Få flere oplysninger om APEX slangepumper

  • Find et produkt

  • Find en lokal kontakt

  • Hjælp og vejledning

    For hjælp eller rådgivning, venligst kontakt os på:

    Kundeservice +45 43 94 00 65:

    Du kan også sende os en e-mail eller finde din nærmeste forhandler