Flere energianlæg skifter til biomasse med hjælp fra Bredels slangepumper

Bredel pompen bieden een maximale betrouwbaarheid voor toepassingen in moeilijke omstandigheden en met hoge opbrengsten. Ze vereisen bovendien weinig onderhoud en besparen tijd en geld.Bredel-slangepumper er blevet installeret som del af et skelsættende projekt med håndtering af slidende stoffer på Dong Energys kraftvarmeværk i Studstrup. 

Projektet har bevidnet et skift fra kul til biomassebrændstof i overensstemmelse med ambitionen om at levere bæredygtig energi. Bredels peristaltiske slangepumper blev udvalgt af hovedentreprenøren, Eurocon, efter tests viste, hvordan specifikke udfordringer som høj massefylde, uhomogen masse, slidende partikler og højtryk kan løses med klare fordele sammenlignet med konkurrerende progressive fortrængningspumper.

Procesændring

Til omlægningen fra kul til biomasse (træpiller) havde Dong Energy brug for et anlæg, der kunne brænde aske fra kulforbrænding for derved at opnå den optimale binding af alkali i forbrændingsgassen. Dette ville også skåne kedlernes vægge mod ophobning af kedelsten/slagge og korrosion og samtidig reducere forgiftningen af deNox-katalysatoren.

Til dette formål blandes flyveaske med 35 % vand, der ledes ind i doseringstankene (hver med en tilbageløbsledning) gennem en 650 m. lang rørledning og sprøjtes til sidst ind i pillepresserne. For at undgå bundfældning anvendes fire Bredel 80-slangepumper indeni til at cirkulere den opslæmmede flyveaske, som derefter doseres fra tilbageløbsledningen til en Babcock-kedel.

Den opslæmmede aske doseres via fire træpillepressere, som alle er monteret med en Bredel 40-pumpe. Tilsammen omfatter anlægget 21 Bredel-pumper i forskellig størrelse, og nogle af dem er i drift uafbrudt.

Forlængelse af slangens levetid for at muliggøre maksimal oppetid

Allerede på et tidligt tidspunkt i projektet var det tydeligt, at potentialet for slidtagen af slangen var høj. Her bevidnede projektsamarbejdet mellem WMFTG, Eurocon og Dong Energy en levering af en optimeret løsning, der potentielt kunne resultere i store økonomiske besparelser - flyveaske håndteres normalt af store, dobbeltvirkende hydraulikpumper, der koster £500.000 stykket

Ved at foretage ændringer i processen blev det konstateret, at levetiden for slangeelementerne i naturgummi, som var i brug hos Dong Energy, kunne maksimeres. Med god ingeniørsupport fra WMFTG blev systemets kontratryk i forhold til finregulering optimeret, hvorved den mekaniske belastning på pumpernes slanger blev reduceret.

Optimeret løsning

“For at opsummere er den slidende virkning på slangens levetid lav. Virkningen af faktorer som tør fastmasse og pumpehastighed er meget større,” siger Edo van der Meulen, Bredel Hose Pumps Training & Application Manager. “I Studstrup kontrolleres flyveaskens fastmasse, som kommer ind i systemet, automatisk – når det overstiger grænsen for, at opslæmningen kan pumpes, aktiveres en Bredel 40 for at tilføre vand, indtil Bredel 100 pumpen (anvendes til at overføre den behandlede opslæmning fra en buffertank til en lagertank) kan pumpe igen. Hvad angår pumpehastigheden har den en næsten lineær virkning på slangens levetid: den halve hastighed er lig med den dobbelte levetid for slangen.”

  • Find et produkt

  • Find en lokal kontakt

  • Hjælp og vejledning

    For hjælp eller rådgivning, venligst kontakt os på:

    Kundeservice +45 43 94 00 65:

    Du kan også sende os en e-mail eller finde din nærmeste forhandler