Overførsel af slagge og slidende slam

Slagge fra overførsel og slidende slam

Bredel slangepumper behandler effektivt slagge og slidende slam i udvindingsprocesser. Vore pumper fremmer:

Slagge og metalslam er yderst slidende og har et højt indhold af tørstoffer. Overførsel af disse er en udfordring indenfor mineindustrien. Produkt, der kommer i kontakt med rotorer, impellere, statorer og pakninger, kan forårsage svigt med nogle pumpetyper. Med Bredel positive forskydningspumper er det kun indersiden af slangen, der kommer i kontakt med produktet. Dette reducerer pumpens nedetid til vedligeholdelse drastisk, og udskiftning af slangen tager kun få minutter.

Vand er en værdifuld resource; jo mindre du har brug for, jo bedre. Miner er ofte nødt til at tilvejebringe vand til udskylning af pakninger og fortyndning af fortykkede slammasser, for at centrifugalpumper kan fungere korrekt. Slangepumper bruger ikke mekaniske pakninger, hvilket eliminerer behovet for bekosteligt vand til udskylning af pakninger. De kan overføre fortykket slam med koncentrationer på op til 80% tørstoffer.

  • Find et produkt

  • Find en lokal kontakt

  • Hjælp og vejledning

    For hjælp eller rådgivning, venligst kontakt os på:

    Kundeservice +45 43 94 00 65:

    Du kan også sende os en e-mail eller finde din nærmeste forhandler

Bredel slangeelementer til minedrift

Bredel slangepumper til minedrift