Behandling af vand

Watson-Marlow peristaltiske pumper sikrer forsyning af kvalitetsdrikkevand og opretholdelse af effektiv drift. I alle trin af vandbehandling giver vore pumper løsninger til vandforædling og overførsel af slam. De tilbyder:

Primær og sekundær disinfektion og PH kontrol kræver præcis dosering af kemikalier for garanteret drikkevandskvalitet. Disse kemikalier er slidende og kan gasse af. I Watson-Marlow pumper er slangerne den eneste del, der kommer i kontakt med kemikaliet. Det betyder uovertruffent niveau af pålidelighed og meget lave udgifter ved ejerskab i sammenligning med traditionelle pumpetyper. Nøjagtighed på op til ±0,5% bibeholdes i hele pumpens arbejdsliv.Selvsmøring og tørkørsel udelukker risikoen for pumpesvigt eller skade pga. uventede hændelser.

Krav til dosering, måling og prøvetagning kræver sikker og pålidelig pumpekontrol. Vore pumper accepterer PROFIBUS RS232, RS485, 4-20mA og 0-5V signaler. De er monteret med volt-frie og to analoge kontakter for forholdsmæssig tilsvarende slag og hastighed.

Vand- og spildevandsbehandling brochure

Download nu

  • Find et produkt

  • Find en lokal kontakt

  • Hjælp og vejledning

    For hjælp eller rådgivning, venligst kontakt os på:

    Kundeservice +45 43 94 00 65:

    Du kan også sende os en e-mail eller finde din nærmeste forhandler