APEX applikationer

APEX i industrielle applikationer

APEX i industrielle applikationer

APEX slangepumper er ideelle til industrielle applikationer op til 116 psi
APEX slangepumpe

APEX slangepumpe

Øget proces oppetid med præcisionsfabrikerede slangelementer
APEX 28 og 35 slangepumper

APEX 28 og 35 slangepumper

Design uden pakninger og ventiler sænker de samlede omkostninger for ejerskab

Kontakt os


For at bestille denne vare, venligst kontakt os på:

Tlf.: +45 43 94 00 65

Du kan også sende os en e-mail eller finde din nærmeste forhandler

Overview

APEX in an industrial application

Pigmentdosering i papirproduktion

Papirfabrik installerer APEX-slangepumper til slibende pigmentdosering

BillerudKorsnäs har udskiftet en progressiv fortrængningspumpe (PC) med APEX10-slangepumpeteknologi fra Watson-Marlow Fluid Technology Group til en anvendelse til dosering af slibende pigment i fremstilling af kraftpapir. Det træk har løst problemet med slidtage på stator og rotor i den positive fortrængningspumpe, hvilket førte til en nedgang i ydelse, nedetid og et behov for regelmæssig vedligeholdelse.
Slibende pigment

"Vi lagde pigmentet ind i papirmaskinens stoftilberedningsdel for at introducere en farvenuance i visse typer", forklarer den tekniske direktør. "Vi doserer en meget lav og nøjagtig mængde, da nuancen er afgørende. Pigmentets slibende karakter gjorde dog, at statorer og rotorer i vores 1” PC-pumpe blev slidt, hvilket førte til en nedgang i ydelsen" Som følge heraf blev Beethams teknikerhold nødt til at sætte hastigheden op på den trefasede frekvensomformer i kontrolboksen for at opretholde flowet på de påkrævede niveauer, og dette forårsagede endnu hurtigere slitage. Hvis faldet i ydelsen ikke blev bemærket, kunne det føre til en forskel i nuancen, og papiret ville blive afvist. I en lang produktionskørsel kunne det gå hen og blive meget dyrt.

"Vi oplevede regelmæssige dyk i ydelsen, så vi besluttede at gøre noget ved situationen, især når også nedetid og vedligeholdelse blev taget med i betragtning. Andre Watson-Marlow-pumper blev brugt med et godt resultat på stedet, så vi tænkte, at de måtte være den første naturlige løsningsmulighed."

Oppetid og kontinuitet

Watson-Marlow anbefalede brug af en APEX10-slangepumpe. APEX-pumper er bygget til maksimal oppetid og kontinuitet i processen. Gennem designegenskaber som f.eks. varmeafledning, finbearbejdede slangeelementer og optimeret slangekompression reducerer APEX-pumper materialetræthed i slangeelementerne sammenlignet med andre slangepumper, og når det er nødvendigt at udskifte slangen, er det en hurtig opgave, som kan udføres af vedligeholdelsespersonalet på stedet. Fordelen for APEX-brugere som BillerudKorsnäs er reducerede vedligeholdelsesintervaller, hvilket fører til mindre samlede ejeromkostninger. Drifts- og lageromkostninger er også mindre, idet det kun er nødvendigt at udskifte et enkelt slangeelement.

Driftssikkerhed

"Siden APEX10-pumperne blev installeret, har de kørt pålideligt under drift døgnet rundt", siger Mr. Halhead. "Vi overvejer nu at udskifte de andre PC-pumper på stedet med APEX-modeller."

 

APEX in an industrial application

Dosering af kalkslam og overførsel af faste stoffer og blyholdige, tyktflydende masser

Bredels APEX35-slangepumper forbedrer kvaliteten og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne

Anlægget i New Braunfels, Texas, som tilhører Canyon Regional Water Authority, er meget interesseret i et alternativ til deres progressive fortrængningspumpe (PC) for derved at øge nøjagtigheden af pH-kontrol. Anlægget til drikkevand kontrollerer på nuværende tidspunkt pH-værdien ved at dosere kalkslam ved hjælp af en PC-pumpe, som kører i ca. 12-16 timer om dagen ved en hastighed på 900 l/t.

 Pålideligt og ensartet flow

Watson-Marlow har leveret en Bredel APEX35-slangepumpe til CRWA-anlægget i New Braunfels, således at ingeniørerne kan se fordelen ved at bruge en slangepumpe til håndtering af kalkslammen. For det første er et for uensartet flow i PC-pumperne tilbøjeligt til at forårsage svingninger i pH-kontrollen, hvilket betyder forskelle i vandkvaliteten. Installeres en APEX35-slangepumpe, som har et stabilt og ensartet flow, vil disse problemer allerede være blevet elimineret.

En anden stor, praktisk fordel ved den nye slangepumpe på anlægget er den reducerede vedligeholdelse. Kalkslammens slibende karakter betyder, at vedligeholdelse er nødvendig på PC-pumpen hver tredje måned, og det tager op til fem timer. Endvidere kræver det ofte dyre forbrugsvarer som statorer, rotorer og belægninger. I modsætning dertil har APEX35-pumpen ikke haft behov for vedligeholdelse under de første seks måneders drift på CRWA, og når vedligeholdelse endelig er nødvendigt, tager det ikke mere end 30 minutter, og den eneste forbrugsvare er et enkelt slangeelement.

Direkte sammenligning

Den enestående succes for APEX-pumpens prøve på CRWA blev gentaget på Addenda Corporations anlæg, som er ved at sammenligne deres eksisterende slangepumpe med den nye Bredel APEX35. Her omfatter opgaven nøjagtig overførsel af meget slibende, faste stoffer og blyholdige, tyktflydende masser mellem procestrin. Den eksisterende slangepumpe og APEX35-pumpen kører under præcis de samme procesforhold med flow på ca. 2.500 l/t.

Virksomhedens eksisterende pumpe kræver udskiftning af slangen hver 8.-9. måned; en meget acceptabel og omkostningseffektiv oppetidsperiode. Udskiftning af pumpen på APEX35-pumpen forventes ikke før efter 14 måneders drift. Dette skyldes i høj grad APEX' design, som er optimeret for anvendelser med middeltryk og holdbare slangeelementer, og den øgede oppetid for pumpen skyldes et valg af den rigtige pumpe til anvendelsen.

Fordele for kunder, der håndterer slibende stoffer

Ved håndtering af slibende stoffer er en stor fordel ved APEX-slangepumpen, at den ikke har nogen dyre komponenter, som slides, f.eks. tætninger, ventiler, membraner, statorer, rotorer og forskruninger, som skal vedligeholdes. Da slangepumpeteknologien er selvansugende og kan tåle tørkørsel og ikke har nogen indvendige ventiler, kan brugerne forbedre deres processer, idet besværligt hjælpeudstyr elimineres, f.eks. antihævertventiler, modtryksventiler, udluftningsventiler eller tørkørselbeskyttelse. Derfor er APEX-slangepumper perfekte til overførsel og dosering af slibende, ætsende, seje, forskydningsfølsomme, gasholdige og krystalliserende væsker eller endda væsker med en kombination af disse egenskaber.

Designet til lang levetid

En anden vigtig faktor i at kunne reducere vedligeholdelsesomkostningerne på Addenda er, at APEX35 kræver 18 % mindre slangekompression for den samme overførte mængde i den eksisterende slangepumpe (som skal bruge ca. 1500 slaglængder for hver 1000 liter). Endvidere hjælper den direkte koblede teknologi og den selvbærende rotor i APEX35 med at maksimere levetiden for gearkasse og lejer, så anlægget kan spare endnu flere penge.

 

APEX slurry transfer application

Slibende saltlage forårsager problemer med den progressive fortrængningspumpe

Bredels nye APEX35-slangepumpe reducerer vedligeholdelsesomkostninger på energiudnyttelsesanlæg

Prøveperioden for den nye APEX35-slangepumpe fra Watson-Marlow Fluid Technology Group hos EEW Saarbrücken GmbH, som udnytter energi, har vist de væsentlige, potentielle besparelser i vedligeholdelsesomkostninger for pumper. Ikke alene har APEX35-pumpen kunnet køre uden at stoppe til i en meget længere periode ved pumpning af slibende saltlage hos EEW, men nedetid og omkostninger til reservedele er reduceret i høj grad.

EEW Saarbrücken GmbH, MHKW Pirmasens, driver et spildvarmeværk i Pirmasens, Tyskland. Hvert år genbruger værket omkring 180.000 ton affald, hvorved de genererer omkring 75.000 MWh elektricitet (nok til 20.000 husstande) samt 25.000 MWh fjernvarme (nok til 2000 husstande). Endvidere spares der ca. 52 millioner liter fyringsolie i energifremstillingen hvert år.


Slibende, tyktflydende masser

Blandt andet foretager anlægget udskillelse af krystallinsk natriumklorid fra den yderst koncentrerede opløsning i procesvandet inden bortskaffelse. Her anvendes en specialcentrifuge som fortykkelsesmiddel for at udskille opløsningen fra den slibende, saltholdige masse (massefylde 2,16 kg/l), som kaldes saltlage eller "solebrei".

EEW har anvendt en progressiv fortrængningspumpe til at tilføre materialet til centrifugen (positivt tilløb, modtryk på 1 bar) i ca. 1,5 time hver 3.-4. time under drift døgnet rundt. Saltlagens slibende karakter har gjort, at den progressive fortrængningspumpes stator eller rotor skulle udskiftes hver måned sammen med periodisk udskiftning af belægningerne. Endvidere tog det mindst 4 timer at udføre reparationen (med dyre forbrugsvarer), og pumpen skulle tilmed fjernes fra proceslinjen.

Driftsingeniører på anlægget var ikke tilfredse med situationen, og de bad derfor om en prøveperiode for Bredels nye APEX35-slangepumpe. Denne model blev valgt, idet det blev forventet, at den kunne tilbyde de største potentielle besparelser på vedligeholdelse til anvendelsen af slibende håndtering og intermitterende drift. Resultatet var intet mindre end imponerende.

Enestående resultater

I løbet af de første seks måneder i prøveperioden krævede APEX35 overhovedet ingen vedligeholdelse. Endvidere er APEX-pumpens eneste sliddel slangen, som hurtigt (20 minutter) og nemt kunne udskiftes uden at fjerne pumpen fra proceslinjen. I betragtning af, at alene udskiftningen af en stator til en progressiv fortrængningspumpe menes at koste ca. EUR 1.500, er den forventede tilbagebetalingstid for APEX35-slangepumpen ekstremt kort. Endvidere er der besparelsen i varebeholdningen, da det kun er slangen, der skal holdes på lager.

 

High solids slurry transfer

Overførsel af slibende og tyktflydende masse til overfladebehandling

En ny APEX35-slangepumpe fra Watson-Marlow Fluid Technology Group beviser, at den væsentligt reducerede krav til vedligeholdelse for verdens største producent af transportkomponenter, Amsted Rail. Når den afprøves i en proceskritisk overførsel af en slibende, tyktflydende masse, har prøveperioden vist, at Bredels APEX35 i modsætning til eksisterende, luftstyrede membranpumper kan forlænge tiden mellem planlagte vedligeholdelsesintervaller dramatisk for den vigtige producent af sidevanger og dækplader.

Scott Schuette, Amsted Rails tekniske direktør, har tidligere arbejdet med Bredels slangepumper hos Elementis Pigments og bragte sin tiltro til teknologien med sig til Amsted Rail.

Ny pumpe giver omkostningsbesparelser

Kurt Krummrich, industrisalgsdirektør hos Watson-Marlow Pumps Group, siger: “Amsted Rail har i mange år brugt luftstyrede membranpumper [AOD] til denne specifikke proces. Scotts villighed til at prøve noget nyt sammen med vores drøftelse om, at omkostningsbesparelser til vedligeholdelse kunne opnås ved at installere den nye APEX35, gjorde, at vi fik foden inden for døren."

Perfekt egnet til håndtering af slibende stoffer

Ved håndtering af slibende stoffer som den tyktflydende masse til overfladebehandling er en stor fordel ved APEX-slangepumpen, at den ikke har nogen dyre komponenter, som slides, f.eks. tætninger, ventiler, membraner, statorer, rotorer og forskruninger, som skal vedligeholdes. Pumperne er også selvansugende og kan tåle tørkørsel.

Væsentligt reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Bredels APEX35-slangepumpe erstattede en AOD-pumpe i en neddypningstank og kørte med positivt tilløb og stort set uden tryk. Mens AOD-pumpen skal vedligeholdes hver anden uge, kørte APEX35-slangepumpen konstant i ti uger, uden at der blev udført vedligeholdelse. Ud over væsentligt længere oppetider, når vedligeholdelse af APEX-pumpen er nødvendig, er yderligere besparelser tydelige, da det tager mindre end halvdelen af tiden at genindsætte AOD-pumpen til driftstilstand, og kun én enkelt reservedel er nødvendig - det finbearbejdede slangeelement.

Besparelser i energiomkostninger

Selvom AOD-pumperne har været i brug i mange år, er Mr. Schuettes målsætning for fremtiden at vælge pumper, som ikke alene reducerer vedligeholdelse og nedetid, men som heller ikke kræver komprimeret luft i deres drift.

Afslutningsvist

Fordelene ved APEX-pumpernes øgede oppetid og den kontinuerlige proces hos Amsted Rail er tydelige, og virksomheden kan se frem til store besparelser på arbejdskraft og dele og væsentligt reducerede ejeromkostninger.

Tag en rundtur

*specifikationer henviser kun til APEX 10/15/20

Specifikation

  APEX10 APEX15 APEX20 APEX28 APEX35
Flow område fortløbende 2,8-280 liter/time 5,5-550 liter/time 8,7-870 liter/time 22-3.000 liter/time 45-5.300 liter/time
Flow område intermitterende 2,8-390 liter/time 5,5-770 liter/time 8,7-1.200 liter/time 22-3.450 liter/time 45-6.200 liter/time
Kapacitet 0,046 l/omdr 0,091 l/omdr 0,145 l/omdr 0,095 l/omdr 0,195 l/omdr
Mindste vridningsmoment ved opstart 48 Nm 57 Nm 57 Nm 1.330 lbf-in 2.040 lbf-in
Indvendig diameter, pumpeelement

Ø 10 mm

Ø 15 mm

Ø 20 mm

Ø 28 mm

Ø 35 mm

           A  A1  B  E  H2max  Lmax  L2max

APEX10   (mm)

388,5

374,5

197,5

Ø16  170
545,5

401

APEX15/20 (mm)

394,5 

380,5 197,5 Ø20 170 545,5 401

 

Apex 10/15/20 dimensioner 

APEX 10,15,20 tegning med dimensioner

APEX 28/35 dimensioner

  A B C D E F G H H1 H2max J K Lmax L1 L2max M N O ØP
APEX 28 (mm)  481  297  2.5  264  98  338  370  415  221  359  124  82,5  714 63   528  152  121  27 12 
APEX35 (mm)  557  335  2.5  330  100  406  442  490  255  373  126  95  734  66  528   140  140  30  12

APEX 28,35 tegning med dimensioner

Pumpning forklaret

APEX pumpningsprincip

APEX's peristaltiske pumpeaktion fungerer ved at skifte mellem komprimering og løsning af en bearbejdet slange mellem pumpehuset og rotoren, hvilket sikrer optimal kompression. Væsken foran rotoren skubbes frem mod udløbet, mens slangen bag rotoren trækker mere væske ind. Der er ingen pakninger, sæder eller ventiler i flowbanen, og væsken kommer kun i kontakt med slangens indervæg.

Vedligeholdelse består af at udskifte et enkelt slangeelement, en opgave der kan udføres på få minutter.

Datablad / Oversigtsbrochure

APEX Hose Pumps

  • Kontakt os

    For at bestille denne vare, venligst kontakt os på:

    Tlf.: +45 43 94 00 65

    Du kan også sende os en e-mail eller finde din nærmeste forhandler