Qdos 20 ReNu PU til polymeranvendelser

Qdos 20 ReNu PU

Med lanceringen af Qdos 20 ReNu PU er der nu en effektiv løsning til den stigende efterspørgsel globalt efter systemer til polymerdosering i vandrenseanlæg. De fleste af disse anlæg anvender polymerer til at afvande slam, så det fylder mindre, og omkostningerne til bortskaffelse og opbevaring af slamkagen derved kan reduceres med op til 75%. Brugere af det nye pumpehoved melder allerede om markante procesforbedringer ved dosering af polymerer sammenlignet med at anvende membrandoseringspumper.

ReNu PU-pumpehovedet er konstrueret til at fungere med maksimal procesoppetid. Dette bidrager den hurtige, sikre og nemme afmontering og montering af pumpehovedet til. Det kræver hverken specialværktøj eller særligt udlærte vedligeholdelsesteknikere hos kunden. 

suez

Desuden har ReNu PU-pumpehovedet integreret lækagedetektering og tæt kemisk indkapsling. Dette er vigtigt, fordi oprensning efter spild af polymer kan være sundhedsskadeligt for operatører og tidskrævende.

Brochure over Qdos-pumper til kemikaliedosering


  • Find et produkt

  • Find en lokal kontakt

  • Hjælp og vejledning

    For hjælp eller rådgivning, venligst kontakt os på:

    Kundeservice +45 43 94 00 65:

    Du kan også sende os en e-mail eller finde din nærmeste forhandler