Grote energiecentrale schakelt met behulp van Bredel slangenpompen over op biomassa

In de warmtekrachtkoppelingcentrale (WKK) van Dong Energy in Studstrup in Denemarken zijn in het kader van een baanbrekend project voor de verwerking van abrasieve substanties Bredel slangenpompen geplaatst.

Bredel pompen bieden een maximale betrouwbaarheid voor toepassingen in moeilijke omstandigheden en met hoge opbrengsten. Ze vereisen bovendien weinig onderhoud en besparen tijd en geld.

Voor het project is de centrale, in lijn met haar ambitie om duurzame energie te produceren, overgeschakeld van steenkool op brandstof uit biomassa. Hoofdaannemer Eurocon koos voor Bredel slangenpompen, nadat proeven hadden aangetoond dat die in specifieke omstandigheden zoals hoge dichtheid, heterogene massa's, abrasieve deeltjes en hoge druk beter presteerden dan excentrische schroefpompen.

 Proceswijziging

Voor de omschakeling van steenkool naar biomassa (houtpellets) moest Dong Energy een installatie bouwen voor het stoken van assen uit steenkoolverbranding om de optimale binding van alkali in het rookgas te bekomen. Dit moest ook slak- en kalkaanslag op de boilermuren en corrosie voorkomen, alsook vergiftiging van de deNOx katalysator beperken.

Hiervoor wordt vliegas vermengd met 35% water, via een leiding van 650 meter naar de doseertanks (elk met een recirculatieleiding) gevoerd en uiteindelijk in de pelletpersen gepompt. Om bezinking te voorkomen worden binnenin vier Bredel 80 slangenpompen ingezet voor circulatie van het vliegasslik, dat vervolgens van de recirculatieleiding in een Babcock-boiler wordt gedoseerd.

Het vliegasslik wordt gedoseerd via vier houtpelletpersen die elk uitgerust zijn met een Bredel 40 pump. In totaal bevat de installatie 21 Bredel pompen met verschillende afmetingen, waarvan er een aantal continu draaien.

De levensduur van de slangen verlengen voor een maximale uptime

Al vroeg in het project was duidelijk dat het risico op slijtage van de slangen groot was. Samen hebben WMFTG, Eurocon en Dong Energy een oplossing uitgewerkt die de kosten aanzienlijk zou kunnen drukken. Vliegas wordt traditioneel verwerkt met grote dubbelwerkende hydraulische pompen die elk ongeveer £500.000 (€ 560.000) kosten.

Kleine veranderingen aan het proces hebben de levensduur van de natuurrubberen slangelementen die bij Dong Energy worden gebruikt aanzienlijk verlengd. Dankzij goede technische ondersteuning van WMFTG werd de tegendruk van het systeem ten opzichte van de vulplaten geoptimaliseerd, waardoor de mechanische belasting op de pompslangen daalde.

Geoptimaliseerde oplossing

“Samengevat is het abrasieve effect op de slangen klein; het effect van factoren als drogemassagehalte en pompsnelheid is veel groter”, zegt de heer van der Meulen, Training & Application Manager voor Bredel slangenpompen. “Bij Studstrup wordt het gehalte aan droge massa van het vliegas dat het systeem binnenkomt automatisch gecontroleerd – als dat hoger is dan de grenswaarde waarbij het slik met succes kan worden verpompt, wordt een Bredel 40 geactiveerd om water toe te voegen tot de B100 [die de verwerkte slurry van een buffertank naar de bulktanks verpompt] opnieuw kan pompen. Bovendien is er een haast lineair verband tussen de pompsnelheid en de levensduur van de slangen: als de snelheid halveert, verdubbelt de levensduur van de slang.”

 • Een product zoeken

 • Een lokaal contactpersoon zoeken

 • Hulp en advies

  Voor hulp of advies kunt u ons bereiken op:

  Klantendienst

  Tel: +31 (0)85 5360010

  Fax: +31 (0)85 5360011

  U kunt ons ook een e-mail sturen of uw dichtstbijzijnde distributeur zoeken