Przewaga nad pompami śrubowymi

Łatwa konserwacja pomp perystaltycznych Konserwacja może być wykonywana bezpośrednio na stanowisku pompy, nie ma potrzeby demontowania całej pompy tylko elementy złączne pompy. Przy konserwacji pompy śrubowej musi być ona całkowicie zdemontowana i zastąpiona pompą zapasową. Dodatkowo pompa śrubowa wymaga dużo przestrzeni przy wymianie elementów roboczych ponieważ jest demontowana od przodu.

Perystaltyka - brak uszczelnień, zaworów kulowych, membran, dławic, zanurzonych wirników, stojanów lub tłoków, które mogłyby powodować wycieki, ulegać zatkaniu lub korozji i wymagać wymiany. Pompa śrubowa posiada stator, rotor, przegub, uszczelnienie które ulegają uszkodzeniu.

Pompy perystaltyczne - kontakt medium tylko z wężem w środku

Pompy perystaltyczne - pompują szlamy abrazyjne, kwasy korozyjne, ciecze zawierające gazy. Pompa śrubowa są wrażliwe na ścierne medium oraz gazy.

W pompach perystaltycznych - nie występuje przepływ wsteczny, dzięki czemu osiągany jest należyty wypór zapewniający dokładne I powtarzalne dozowanie.

Pompy perystaltyczne - nie wymagają wyposażenia pomocniczego, zaworów zwrotnych, układów płuczących uszczelnienia, ani zabezpieczenia przed pracą na sucho.

Pompy perystaltyczne - może pracować w obydwu kierunkach z zachowaniem pełnej sprawności, co umożliwia usuwanie zatkań na ssaniu i bezpieczne opróżnianie przewodów, pompa śrubowa pracuje tylko w jednym.

Pompa perystaltyczna jest pompą dozując -  pompa śrubowa tylko transferową.

Delikatne obchodzenie się produktem - Pompowanie produktów bardzo wrażliwych na ścinanie, medium ściernego, cząstek stałych. W przypadku pomp śrubowych klienci napotykają problemy, ponieważ produkt jest uszkodzony z powodu ścinania.

Delikatne obchodzenie się produktem - Pompa śrubowa zapewnia tylko 0,3 – 0,4 bar próżni w rzeczywistości. Dlatego nasze wymagania NPSHA są mniejsze.

Wysoka zdolność ssania perystaltyki (~ próżnia 0,85 bar) - Pompa śrubowa zapewnia tylko 0,3 – 0,4 bar próżni w rzeczywistości. Dlatego nasze wymagania NPSHA są mniejsze.

Przegub w pompie śrubowej - jest jedną ze słabych części pompy, który często ulega uszkodzeniu powodując przestoje i koszty serwisu. Pompy perystaltyczne Bredel nie posiadają przegubów.

W przypadku pracy pompy śrubowej na sucho - pompa ulega uszkodzeniu w ciągu kilku sekund. Pompa perystaltyczna ma zdolność do pracy na sucho.

Zakres ciśnienia pracy pompy perystaltycznej wynosi do 16 Bar - natomiast pompę śrubową należy uzbroić w dodatkowe elementy robocze powodując, ze pompa będzie bardzo długa.

Orientacja króćców pompy perystaltycznej ma 4 opcje i może być zmieniana - Pompa PC ma stałą orientację króćców..

Pompa perystaltyczna Bredel - ma bezpośrednie przełożenie napędu, natomiast pompa śrubowa posiada sprzęgło elastyczne, które wymaga konserwacji.

 Koszty eksploatacyjne i czasy przestojów pomp perystaltycznych - są mniejsze w stosunku do pomp śrubowych

Pompy perystaltyczne Watson-Marlow Bredel są lepsze pod każdym względem: • Znajdź produkt

 • Znajdź lokalne dane kontaktowe

 • Pomoc i porady

  Obsługa klienta

  +48 (0) 22 853 04 53

  Fax: +48 (0)22 853 04 54

  Możesz przesłać nam wiadomość e-mail lub znaleźć najbliższego dystrybutora