Pompy membranowej z napędem pneumatycznym

Działające z wykorzystaniem pneumatyki pompy membranowe wymagają dostawy sprężonego powietrza. Jeżeli nie ma istniejącej instalacji sprężonego powietrza, jej budowa może być bardzo kosztowna. Nawet najlepiej konserwowane instalacje pneumatyczne są niewydajne przy co najmniej 30-procentowych wyciekach. Koszty energii na dostawę sprężonego powietrza do pompy membranowej z napędem pneumatycznym są znacznie wyższe od kosztów zasilania pompy perystaltycznej Watson-Marlow.

Ciśnienie powietrza ogranicza ciśnienie wylotowe – poza wartościami granicznymi pompa przestaje po prostu pompować.

Zmiana pompowanej cieczy jest trudna, gdyż czyszczenie pompy membranowej z napędem pneumatycznym jest trudne – często wymaga całkowitego rozmontowania pompy. W pompach Watson-Marlow LoadSure konserwację elementów pompujących można wykonać w ciągu minuty. Wymiana przewodu elastycznego tworzy nową pompę.

Usterka membrany może skutkować niekontrolowanym uwolnieniem cieczy przez złącza pneumatyczne. Pompy Watson-Marlow LoadSure mają system zarządzania cieczą z wykrywaniem wycieków i kontrolowanym spustem ścieków.

Trudność w dokładnym sterowaniu dostawą powietrza sprawia, że pompy membranowej z napędem pneumatycznymnie są dobrym wyborem, gdy chodzi o dozowanie.

Nawet pompy z podwójną membraną mają wysoki poziom pulsacji.

Jak wszystkie pompy membranowe, pompy pompy membranowej z napędem pneumatycznymnie wykorzystują zawory kulowe. Nie działają one dobrze, jeśli nie ma dodatniego ciśnienia zwrotnego, które zamyka je między cyklami. Są one wrażliwe na zużycie na skutek ścierania i mogą zablokować się kryształami, włóknami lub cieczami zestalającymi się, jak atramenty.

O ile ich początkowy koszt zakupu jest niski, całość kosztów w cyklu życia jest znacznie wyższa z powodu kosztów energii i konserwacji.


Pompy Watson-Marlow wygrywają we wszystkich kategoriach:

 • Znajdź produkt

 • Znajdź lokalne dane kontaktowe

 • Pomoc i porady

  Obsługa klienta

  +48 (0) 22 853 04 53

  Fax: +48 (0)22 853 04 54

  Możesz przesłać nam wiadomość e-mail lub znaleźć najbliższego dystrybutora