Oświadczenie w sprawie polityki gwarancyjnej

530 biopharmaceutical process pumps

Pompy z obudową 520,  pompy z obudową 620 i pompy z obudową 720

Dla każdego modelu pompy z obudowa serii 520, 620 i 720 nabytego po 1 stycznia 2007, Watson-Marlow Limited ("Watson-Marlow") gwarantuje, z zastrzeżeniem warunków i wyjątków wymienionych poniżej, wymianę lub naprawę przez firmę Watson-Marlow lub jej filię lub jej autoryzowanego dystrybutora bezpłatnie każdej części produktu, która w ciągu pięciu lat od dnia wytworzenia produktu uległa uszkodzeniu. Dotyczy to wyłącznie usterek będących wynikiem wady materiału i wykonania, a nie będących wynikiem działania urządzenia, innego niż w czasie normalnego trybu pracy, jak to jest określone w instrukcji obsługi pompy.


Watson-Marlow nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, uszkodzenia ani wydatki bezpośrednio lub pośrednio związane z użytkowaniem naszych produktów lub powstałe w wyniku użytkowania naszych produktów, w tym za szkody lub zniszczenia wyrządzone innym produktom, maszynom, budynkom i mieniu, i Watson-Marlow nie ponosi odpowiedzialności za wtórne szkody, w tym (bez ograniczeń) za utracone zyski, stratę czasu, wszelakie niedogodności, utratę produktu pompowanego i utratę produkcji. Niniejsza gwarancja nie zobowiązuje Watson-Marlow do poniesienia kosztów usuwania szkód, montażu, transport, lub innych opłat, które mogą powstać w związku z roszczeniem gwarancyjnym.


Warunki powyższej gwarancji i wyjątki od niej:


Produkty muszą być zwracane przez ustalonego przez Watson-Marlow przewoźnika lub zatwierdzonego centrum serwisowe Watson-Marlow.
Wszelkie naprawy lub modyfikacje muszą być wykonane przez Watson-Marlow Limited, lub zatwierdzone przez centrum serwisowe Watson-Marlow lub przy wyraźnej zgodzie Watson-Marlow.
Gwarancje rzekomo w imieniu Watson-Marlow udzielone przez osoby, w tym przez przedstawicieli firmy Watson-Marlow, jej spółki lub jej dystrybutorów, które nie są zgodne z warunkami niniejszej gwarancji nie są wiążące dla Watson-Marlow, jeśli nie są wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez Dyrektora lub Kierownika Watson-Marlow.


Wyjątki:

 • Znajdź produkt

 • Znajdź lokalne dane kontaktowe

 • Pomoc i porady

  Obsługa klienta

  +48 (0) 22 853 04 53

  Fax: +48 (0)22 853 04 54

  Możesz przesłać nam wiadomość e-mail lub znaleźć najbliższego dystrybutora