Przesyłanie odpadów i szlamów o działaniu ścierającym

Transfer tailings and abrasive slurry

Pompy perystaltyczne Bredel skutecznie pompują odpady i wysoce abrazyjne szlamy powstające w procesach ekstrakcji. Nasze pompy umożliwiają:

Odpady i szlamy zawierające cząstki metalowe są wysoce abrazyjne i zawierają dużą cząstek stałych. Przesyłanie ich stawia wyzwania przed przemysłem górniczym. Produkt mający kontakt z wirnikami, rotorami, stojanami i uszczelnieniami może powodować awarię w przypadku niektórych rodzajów pomp. W pompach wyporowych Bredel kontakt z produktem ma tylko wewnętrzna powierzchnia węża. Skraca to radykalnie czas przestojów konserwacyjnych pompy, a wymiana przewodu elastycznego trwa zaledwie kilka minut.

Woda stanowi cenny zasób. Im mniej jej się zużywa tym lepiej. Kopalnie są często zmuszone do dostarczania wody przemywającej do rozcieńczania zagęszczonych szlamów, aby pompy odśrodkowe działały prawidłowo. Pompy perystaltyczne nie mają uszczelnień mechanicznych, co eliminuje stosowanie kosztownej wody przemywającej. Mogą one przenosić zagęszczone szlamy o zawartości cząstek stałych do 80%.

 • Znajdź produkt

 • Znajdź lokalne dane kontaktowe

 • Pomoc i porady

  Obsługa klienta

  +48 (0) 22 853 04 53

  Fax: +48 (0)22 853 04 54

  Możesz przesłać nam wiadomość e-mail lub znaleźć najbliższego dystrybutora

Przewody pompowe Bredel dla przemysłu wydobywczego

Elementy przewodów pompowych Bredel dla przemysłu wydobywczego