Pobieranie próbek wody i ścieków

Watson-Marlow peristaltic pumps for sampling duties

Aby spełnić wymagania w zakresie pobierania próbek w oczyszczalni ścieków i zakładach uzdatniania wody, potrzebne jest bezpieczne i niezawodne sterowanie pompami.

W wielu zastosowaniach do pobrania próbki konieczna jest odpowiednia wysokość ssania Do jej uzyskania najlepiej nadaje się pompa perystaltyczna, która podnosi do wysokości 9 m (30 stóp).

Pompy Watson-Marlow są idealne do automatycznego lub ręcznego pobierania próbek na różnych etapach procesu oczyszczania. Można nimi sterować za pomocą sygnału PROFIBUS RS-232, RS-485, 4-20 mA, 0-5 V sygnał i mogą być wyposażone w dwa analogowe bezpotencjałowe styki dla proporcjonalnego skoku i stałej prędkości.

Więcej informacji na temat pomp Watson-Marlow

 • Znajdź produkt

 • Znajdź lokalne dane kontaktowe

 • Pomoc i porady

  Obsługa klienta

  +48 (0) 22 853 04 53

  Fax: +48 (0)22 853 04 54

  Możesz przesłać nam wiadomość e-mail lub znaleźć najbliższego dystrybutora

Pompy Watson-Marlow do stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków