Uzdatnianie wody

Pompy perystaltyczne Watson-Marlow zapewniają dostawę wody pitnej o dobrej jakości i wydajne działanie zakładu uzdatniania wody. Na każdym etapie uzdatniania wody  nasze pompy oferują rozwiązania dla oczyszczania wody i pompowania szlamu. Zapewniają one:

Dezynfekcja podstawowa i końcowa oraz kontrola wskaźnika pH wymagają dokładnego dozowania środków chemicznych, aby zapewnić jakość wody pitnej. Środki chemiczne są agresywne i mogą ulatniać się w postaci gazu. W pompach Watson-Marlow jedyną częścią pompy mającą kontakt z produktem jest rurka. Zapewnia to wyjątkowe poziomy niezawodności i najniższy koszt eksploatacji w porównaniu z tradycyjnymi pompami. Dokładność do ±0,5% utrzymuje się przez cały okres eksploatacji pomp. Samozasysanie i praca na sucho eliminują ryzyko awarii lub uszkodzenia pompy z powodu niespodziewanych okoliczności.

Dla dawkowania, dozowania i pobierania próbek konieczne jest bezpieczne i niezawodne sterowanie pompami. Można nimi sterować za pomocą sygnału PROFIBUS RS-232, RS-485, 4-20 mA, 0-5 V. Są one wyposażone w dwa analogowe bezpotencjałowe styki dla proporcjonalnego skoku i stałej prędkości.

Broszura o uzdatnianiu wody i ścieków

Pobierz broszurę

 • Znajdź produkt

 • Znajdź lokalne dane kontaktowe

 • Pomoc i porady

  Obsługa klienta

  +48 (0) 22 853 04 53

  Fax: +48 (0)22 853 04 54

  Możesz przesłać nam wiadomość e-mail lub znaleźć najbliższego dystrybutora