Quantum na nowo definiuje technologię pomp perystaltycznych przeznaczonych do jednorazowych zastosowań w biotechnologii

Quantum 600 peristaltic pump

Quantum na nowo definiuje technologię pomp perystaltycznych przeznaczonych do jednorazowych zastosowań w biotechnologii

Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) przedstawia innowacyjną pompę perystaltyczną Quantum z opatentowanym kartridżem ReNu jednorazowego użytku. Pompa Quantum, która została wyprodukowana przez światowego lidera w zakresie innowacyjnych produktów, wyznacza nowe standardy dla wysokociśnieniowych pomp stosowanych do celów filtracji z przepływem stycznym (TFF), filtracji wirusów (VF) oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).  Quantum to kolejny etap w technologii pomp do zastosowania w biotechnologii. Zapewniają one wyższą wydajność procesów w szerokim zakresie ciśnienia, gwarantują praktycznie bezpulsacyjny przepływ liniowy, charakteryzują się wyjątkowo niskim poziomem sił ścinających oraz umożliwiają łatwą walidację zgodnie z wytycznymi BPOG.    

Liniowość przepływu z niskim poziomem pulsacji

Pod względem parametrów, pompy Quantum przewyższają inne pompy i zapewniają wysoką dokładność dozowania, liniowość przepływu niezależną od przeciwciśnienia, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie przepływomierzy i ogniw obciążnikowych. Liniowość przepływu jest zapewniona przy ciśnieniu na poziomie 3 barów i przepływie do 20 litrów/minutę a występująca pulsacja rzędu 0,12 bara jest znacząco niższa niż w przypadku innych pomp.  Taka praktycznie bezpulsacyjna praca umożliwia utrzymanie stałego ciśnienia, co pozwala uzyskać optymalne wyniki wydajności i sprawności procesu.

Szeroki zakres regulacji prędkości z wyjątkowo niskim poziomem sił ścinających

Kolejną istotną korzyścią jest o połowę niższy niż w przypadku pomp membranowych poziom sił ścinających, co pozwala zachować integralność produktu i, tym samym, zmaksymalizować wydajność procesu. Dodatkowo, zakres regulacji prędkości 4000:1 umożliwia utrzymanie stałego ciśnienia transmembranowego podczas mikro- i ultrafiltracji. Ograniczenie zakresu regulacji do 200:1 podczas pracy w trybie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) należy już do przeszłości. Interfejs użytkownika jest w unikalny sposób umieszczony z przodu pompy, co ułatwia monitorowanie stanu pracy oraz dostęp do elementów sterujących nawet w przypadku modułowego zamontowania pompy.

Prosta w użyciu technologia jednorazowego użytku

Najważniejszym elementem pompy Quantum jest kartridż wykonany w opatentowanej technologii ReNu SU, który

jest prosty w instalacji oraz umożliwia szybkie i precyzyjne umieszczenie aseptycznej ścieżki przepływu płynu.

Efekt synergii między pompami perystaltycznymi i systemami jednorazowego użytku jest nie do przecenienia. Kartridże wykonane w technologii ReNu SU łatwo się wkłada, co umożliwia wymianę ścieżki przepływu płynu w ciągu zaledwie kilku minut, przy jednoczesnym wyeliminowaniu potencjalnych problemów z odpowiednim pozycjonowaniem.

 Łatwa walidacja

Zamontowany w pompie Quantum kartridż ReNu SU zapewnia możliwość walidacji oraz daje dostęp do danych zgodnie z wytycznymi BPOG/BPSA/USP/ISO.  Kartridże wykonane w technologii ReNu SU zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń czystych klasy 7 ISO oraz mogą być naświetlane promieniami gamma do 50 kGy a wszystkie materiały mające kontakt z transportowanym medium zostały sprawdzone pod kątem biokompatybilności zgodnie z danymi BPOG.  Element ReNu SU dostępny w postaci kartridża lub jako komponent w zespole jednorazowej ścieżki przepływu płynu BioPure PureSU zapewnia znaczną redukcję kosztów i czasu walidacji pompy i procesu. 

 • Znajdź produkt

 • Znajdź lokalne dane kontaktowe

 • Pomoc i porady

  Obsługa klienta

  +48 (0) 22 853 04 53

  Fax: +48 (0)22 853 04 54

  Możesz przesłać nam wiadomość e-mail lub znaleźć najbliższego dystrybutora