Jednorazowe zespoły węży puresu

jednorazowe tory przepływu płynu puresu

jednorazowe tory przepływu płynu puresu

Skontaktuj się z nami


Aby zamówić ten produkt, skontaktuj się z nami:

+48 (0) 22 853 04 53

Fax: +48 (0)22 853 04 54

Możesz przesłać nam wiadomość e-mail lub znaleźć najbliższego dystrybutora

Overview

Broszura puresu

Broszura puresu

Broszura Biopure puresu

Pobierz teraz

Indywidualnie projektowane jednorazowe zespoły węży do konkretnego bioprocesu

puresu® to wachlarz różnych komponentów, które można łączyć zależnie od indywidualnych wymagań. Dzięki szerokiej ofercie węży i jednorazowych komponentów połączonych ze sobą wspólną filozofią otwartej architektury pomagamy budować sterylny i niezawodny tor przepływu płynu, idealnie spełniający wymagania danego procesu biologicznego.

Każdy z naszych jednorazowych zespołów wytwarzany jest wewnątrz firmy. Jego identyfikacja następuje na poziomie partii i na każdym etapie procesu. Zgodnie z wytycznymi cGMP, w ramach naszej szczegółowej dokumentacji jesteśmy w stanie zapewnić identyfikowalność każdego komponentu na poziomie partii, aby był on natychmiast gotowy do użycia.

Montaż i pakowanie odbywa się w pomieszczeniu czystym naszego zakładu produkcyjnego, spełniającym wymogi klasy 7 wg normy ISO 14644-1. Sterylne zespoły węży są dostępne z gwarancją jałowości na poziomie 10-6 i dwuletnim terminem przydatności, wykazanym zgodnie z metodą VDmax 25 ANSI/AAMI/ISO 11137.

Specyfikacja

Wspólnie z klientem opracowujemy ostateczny projekt, indywidualnie dostosowany do potrzeb danego bioprocesu. Zależnie od wymagań zawartość opakowania jednorazowych zespołów puresu® może być niesterylizowana, sterylizowana promieniowaniem gamma (w dawce co najmniej 25 kGy) lub sterylizowana promieniowaniem gamma z gwarancją poziomu jałowości 10-6.

Sterylne puresu®

puresu®

sterylizowane promieniowaniem gamma

puresu®

niesterylizowane

Konfiguracje

Wyznajemy filozofię otwartej architektury, która umożliwia elastyczne projektowanie zespołów. Zespoły puresu® są dostępne z następującymi komponentami:

Walidacja

puresu® to przeznaczone do bioprocesów jednorazowe zespoły, dostępne w różnych indywidualnych konfiguracjach. Składają się z jednorazowych komponentów, w tym węży Watson-Marlow, wkładów ReNu SU oraz złączy i uszczelek BioPure, oraz produktów innych renomowanych dostawców.

Zespoły puresu® mogą być pakowane w podwójne lub potrójne worki, zależnie od wymagań klienta. Ponadto zespoły te dostępne są w trzech kategoriach jałowości.

 • Niesterylizowane.
 • Sterylizowane promieniowaniem gamma w dawce co najmniej 25 kGy z certyfikatem poświadczającym zakres dawki promieniowania.
 • Sterylizowane promieniowaniem gamma z gwarancją jałowości na poziomie 10-6 wykazanym zgodnie z normą ANSI/AAMI/ISO 11137 (metoda VDmax).

Do każdego zespołu przypisany jest niepowtarzalny numer partii, który umożliwia pełną identyfikację aż do poziomu materiałów składowych.

 • Skontaktuj się z nami

  Aby zamówić ten produkt, skontaktuj się z nami:

  +48 (0) 22 853 04 53

  Fax: +48 (0)22 853 04 54

  Możesz przesłać nam wiadomość e-mail lub znaleźć najbliższego dystrybutora