Dosering av nötande beläggningar

BestrykningsmedelWatson-Marlows peristaltiska pumpar har ersatt tryckregulatorer i ett viktigt steg vid bestrykningsprocessen vid Permastore Ltd. Pumparna ger bättre flödeskontroll och förbättrat utnyttjande av material vid tillverkningen av glasbelagda stålplåtar eller -paneler.

Permastore har en bred tillverkning av förrådstankar som tillverkas av de här specialutformade panelerna. Panelerna har en korrosionsbeständig glasbeläggning som är sammansmält på båda sidor och detta ger dem en hård, oerhört tålig yta med låg friktion för förvaring av produkter i fast och flytande tillstånd inom jordbruks-, industri- och avloppstillämpningar.

Som en del av panelbeläggningsprocessen, sprutar Permastore en noggrant kontrollerad beläggningslösning som är ett mycket nötande och giftigt slam bestående av mineraler, lera och katalysatorer på den preparerade stålplåtens yta.

Pumparna i Watson-Marlows 500-serie valdes ut för att ersätta tryckregulatorutrustningen som tidigare användes för denna uppgift, eftersom den inte på ett tillfredsställande sätt kunde hantera antingen skillnader i vätskors viskositet eller det varierande mottryck som genereras av sprutpistoler när de rör sig vertikalt för att täcka plåtens yta.

Pumparna i 500-serien, som är installerade in-line med det befintliga styrsystemet, är utrustade med Marprene -slangar och levererar en exakt mängd bestrykningsmedel i sprutsystemet, och arbetar upp till 14 timmar per dag.

Pumparnas start/stopp-funktion medger omedelbar styrning och har integrerats med sprutpistolens reglage för att möjliggöra exakt målinriktning av strålen och ekonomisk användning av bestrykningsmedlet.

 

Mer om 520-sortimentet

 

 

 

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post